Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y60

Neúmyslné říznutí‚ píchnutí‚ perforace nebo krvácení při zdravotní péči

Y60.0

Při operaci

Y60.1

Při infuzi nebo transfuzi

Y60.2

Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi

Y60.3

Při injekci nebo imunizaci

Y60.4

Při endoskopickém vyšetření

Y60.5

Při srdeční katetrizaci

Y60.6

Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci

Y60.7

Při podávání klyzmatu

Y60.8

Při jiné zdravotní péči

Y60.9

Při neurčené zdravotní péči

Y61

Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči

Y61.0

Při operaci

Y61.1

Při infuzi nebo transfuzi

Y61.2

Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi

Y61.3

Při injekci nebo imunizaci

Y61.4

Při endoskopickém vyšetření

Y61.5

Při srdeční katetrizaci

Y61.6

Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci

Y61.7

Při vynětí katétru nebo tamponu (sušení)

Y61.8

Při jiné zdravotní péči

Y61.9

Při neurčené zdravotní péči

Y62

Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči

Y62.0

Při operaci

Y62.1

Při infuzi nebo transfuzi
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

Y62.2

Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi

Y62.3

Při injekci nebo imunizaci

Y62.4

Při endoskopickém vyšetření

Y62.5

Při srdeční katetrizaci

Y62.6

Při aspiraci‚ punkci a jiné katetrizaci

Y62.8

Při jiné zdravotní péči

Y62.9

Při neurčené zdravotní péči

Y63

Chyba v dávkování při zdravotní péči

Y63.0

Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfuzi nebo infuzi

Y63.1

Nesprávné rozředění tekutiny použité při infuzi

Y63.2

Nadměrná dávka záření při terapii

Y63.3

Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči

Y63.4

Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo inzulinovým šokem

Y63.5

Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)

Y63.6

Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky

Y63.8

Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči

Y63.9

Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči

Y64

Kontaminované léčebné a biologické látky

Y64.0

Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka‚ transfundovaná nebo infundovaná

Y64.1

Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka‚ injikovaná nebo užitá pro imunizaci

Y64.8

Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby

Y64.9

Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby

Y65

Jiné nehody při zdravotní péči

Y65.0

Nevhodná krev použitá při transfuzi

Y65.1

Nesprávný roztok použitý při infuzi

Y65.2

Selhání sutury nebo ligatury při operaci

Y65.3

Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu

Y65.4

Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje

Y65.5

Provedení nepatřičné operace

Y65.8

Jiné určené nehody při zdravotní péči

Y66

Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné)

Y69

Neurčená nehoda při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.