Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S00

Površinska ozljeda glave
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0

Površinska ozljeda vlasišta
Laesio traumatica capillitii, superficialis

S00.1

Kontuzija očne vjeđe i periokularnog područja
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2

Druge površinske ozljede očne vjeđe i periokularnog područja
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares, superficiales aliae

S00.3

Površinska ozljeda nosa
Laesio traumatica nasi, superficialis

S00.4

Površinska ozljeda uha
Laesio traumatica auris, superficialis

S00.5

Površinska ozljeda usana i usne šupljine
Lasio traumatica labii et cavitatis oris, superficialis

S00.7

Višestruke površinske ozljede glave
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8

Površinska ozljeda ostalih dijelova glave
Laesio traumatica partium capitis aliarum, superficialis

S00.9

Površinska ozljeda, nespecificiranog dijela
Laesio traumatica capitis superficialis, partium non specificatarum

S01

Otvorena rana glave
Vulnus apertum capitis

S01.0

Otvorena rana vlasišta
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Otvorena rana očne vjeđe i periokularnog područja
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2

Otvorena rana nosa
Vulnus apertum nasi

S01.3

Otvorena rana uha
Vulnus apertum auris

S01.4

Otvorena rana obraza i temporomandibularnog područja
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5

Otvorena rana usana i usne šupljine
Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7

Višestruke otvorene rane glave
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8

Otvorena rana ostalih dijelova glave
Vulnus apertum capitis (aliarum) partium

S01.9

Otvorena rana glave, nespecificiranog dijela
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Prijelom lubanje i kosti lica
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Prijelom svoda lubanje
Fractura calvarii

S02.1

Prijelom baze lubanje
Fractura basis cranii

S02.2

Prijelom nosne kosti
Fractura ossium nasalium

S02.3

Prijelom dna očne šupljine
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Prijelom jagodične kosti i kosti gornje čeljusti
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Prijelom zuba
Fractura dentis

S02.6

Prijelom mandibule
Fractura mandibulae

S02.7

Višestruki prijelomi lubanje i kosti lica
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Prijelomi ostalih kosti lubanje i lica
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Prijelom lubanje i kosti lica, nespecificiranog dijela
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Dislokacija, iščašenje i nategnuše zglobova i ligamenata glave
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Dislokacija čeljusti
Luxatio mandibulae

S03.1

Dislokacija septalne hrskavice nosa
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Dislokacija zuba
Luxatio denti

S03.3

Dislokacija drugih i nespecificiranih dijelova glave
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Iščašenje i nategnuše čeljusti
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Iščašenje i nategnuše zglobova i ligamenata i drugih nespecificiranih dijelova glave
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Ozljede moždanih živaca
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Ozljeda vidnog živca (optikusa) i njegovih putova
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici
281
Druge ozljede određenih, neodređenih dijelova tijela i one koje zahvaćaju više njih
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

S04.1

Ozljeda okulomotorijusa
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Ozljeda trohlearisa
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Ozljeda trigeminusa
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Ozljeda abducensa
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Ozljeda ličnog živca (facijalisa)
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Ozljeda akustikusa
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Ozljeda akcesornog živca
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Ozljeda ostalih moždanih živaca
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Ozljeda nespecificiranog moždanog živca
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Ozljeda oka i očne šupljine
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Ozljeda spojnice i abrazija rožnice bez spomena stranog tijela
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Kontuzija očne jabučice i tkiva očne šupljine
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Laceracija i ruptura oka s prolapsom ili gubitkom intraokularnoga tkiva
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Laceracija oka bez prolapsa ili gubitka intraokularnoga tkiva
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Penetrantna rana očne šupljine sa stranim tijelom ili bez njega
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Penetrantna rana očne jabučice sa stranim tijelom
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Penetrantna rana očne jabučice bez stranog tijela
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Avulzija oka
Avulsio oculi

S05.8

Ostale ozljede oka i očne šupljine
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Ozljeda oka i očne šupljine, nespecificiranog dijela
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Intrakranijalna ozljeda
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Potres mozga
Commotio cerebri

S06.1

Traumatski edem mozga
Oedema cerebri traumaticum

S06.2

Difuzna ozljeda mozga
Laesio traumatica cerebri diffusa

S06.3

Fokalna ozljeda mozga
Laesio traumatica cerebri focalis

S06.4

Epiduralno krvarenje
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Traumatsko subduralno krvarenje
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Traumatsko subarahnoidalno krvarenje
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.7

Intrakranijalna ozljeda s produženom komom
Laesio traumatica intracranialis cum comate prolongato

S06.8

Ostale intrakranijalne ozljede
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Intrakranijalna ozljeda, nespecificirana
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Zgnječenje glave (crush ozljeda glave)
Conquassatio capitis

S07.0

Zgnječenje lica
Conquassatio faciei

S07.1

Zgnječenje lubanje
Conquassatio cranii

S07.8

Zgnječenje ostalih dijelova glave
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Zgnječenje glave, nespecificiranog dijela
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Traumatska amputacija dijela glave
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Avulzija vlasišta
Avulsio capillitii

S08.1

Traumatska amputacija uha
Amputatio traumatica auris

S08.8

Traumatska amputacija ostalih dijelova glave
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Traumatska amputacija nespecificiranog dijela glave
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Ostale i nespecificirane ozljede glave
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Ozljeda krvnih žila glave, nesvrstana drugamo
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Ozljeda mišića i tetive glave
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Traumatska ruptura bubnjića
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Višestruke ozljede glave
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Ostale specificirane ozljede glave
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Nespecificirana ozljeda glave
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.