Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T51

Toksičan učinak alkohola
Effectus alcoholis toxicus

T51.0

Etanol
Aethanolum

T51.1

Metanol
Methanolum

T51.2

Otrovanje, 2-Propanol
2-propanolum

T51.3

Patočno ulje
Oleum in spiritu

T51.8

Ostali alkoholi
Spiritus alii

T51.9

Alkohol, nespecificiran
Spiritus, non specificatus

T52

Toksičan učinak organskih otapala
Effectus solventium organicorum toxici

T52.0

Naftni derivati
Producta petrolei

T52.1

Benzen
Benzenum

T52.2

Homolozi benzena
Homologa cum benzeno

T52.3

Glikoli
Glycolia

T52.4

Ketoni
Ketona

T52.8

Ostala organska otapala
Solventes organici alii

T52.9

Organsko otapalo, nespecificirano
Solventi organici, non specificati

T53

Toksičan učinak halogenih derivata alifatskih i aromatskih ugljikovodika
Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T53.0

Ugljični tetraklorid
Carbo- tetrachloridum

T53.1

Kloroform
Chloroformium

T53.2

Trikloroetilen
Trichloroethylenum
285
Toksični učinci tvari poglavito nemedicinskog izvora
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

T53.3

Tetrakloroetilen
Tetrachloroethylenum

T53.4

Diklorometan
Dichloromethanum

T53.5

Klorofluorokarbonati
Chlorofluorocarbones

T53.6

Ostali halogeni derivati alifatskih ugljikovodika
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia alia

T53.7

Ostali halogeni derivati aromatskih ugljikovodika
Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia

T53.9

Halogeni derivati alifatskih i aromatskih ugljikovodika, nespecificirani
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia, non specificata

T54

Toksičan učinak korozivnih tvari
Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T54.0

Fenol i njegovi homolozi
Phenolum et eius homologa

T54.1

Ostali korozivni organski spojevi
Mixturae organicae corosivae aliae

T54.2

Korozivne kiseline i kiselinama slične tvari
Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T54.3

Korozivne alkalije i njima slične tvari
Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.9

Korozivna tvar, nespecificirana
Substantia corrosiva, non specificata

T55

Toksičan učinak sapuna i detergenata
Effectus saponum et detergentium toxicus

T55.0

Toksičan učinak sapuna i detergenta

T56

Toksičan učinak kovina
Effectus metallorum toxicus

T56.0

Olovo i njegovi spojevi
Plumbum et composita plumbi

T56.1

Otrovanje,živa i njezini spojevi
Hydrargyrum et composita hydrargyri

T56.2

Krom i njegovi spojevi
Chromium et composita chromi

T56.3

Kadmij i njegovi spojevi
Cadmium et composita cadmii

T56.4

Bakar i njegovi spojevi
Cuprum et composita cupri

T56.5

Cink i njegovi spojevi
Zincum et composita zinci

T56.6

Kositar i njegovi spojevi
Stannum et composita stanni

T56.7

Berilij i njegovi spojevi
Beryllium et composita berylli

T56.8

Ostale kovine
Metalla alia

T56.9

Kovina, nespecificirana
Metallum, non specificatum

T57

Toksičan učinak drugih anorganskih tvari
Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T57.0

Arsen i njegovi spojevi
Arsenum et composita arseni

T57.1

Fosfor i njegovi spojevi
Phosphorum et composita phosphori

T57.2

Mangan i njegovi spojevi
Manganum et composita mangani

T57.3

Cijanovodik
Hydrogenium cyanidum

T57.8

Ostale specificirane anorganske tvari
Substantiae anorganicae aliae, specificatae

T57.9

Anorganska tvar, nespecificirana
Substantia anorganica, non specificata

T58

Toksičan učinak ugljičnog monoksida
Effectus carbomonoxidi toxicus

T58.0

Toksičan učinak ugljičnog monoksida

T59

Toksičan učinak ostalih plinova, dimova i para
Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T59.0

Dušikovi oksidi
Oxyda nitrogenii

T59.1

Sumporni dioksid
Dioxidum sulphuricum

T59.2

Formaldehid
Formaldehydum

T59.3

Suzni plin
Vapor (gas) lacrimoferens

T59.4

Klorni plin
Vapor (gas) chloricus

T59.5

Fluorni plin i fluorovodik
Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum

T59.6

Sumporovodik
Hydrogenium- sulfidum

T59.7

Ugljični dioksid
Arbodioxidum

T59.8

Ostali specificirani plinovi, dimovi i pare
Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

T59.9

Plinovi, dimovi i pare, nespecificirani
Vapores (gas), fumi et exhalationes, non specificatae

T60

Toksičan učinak pesticida
Effectus pesticidorum toxicus

T60.0

Organofosforni i karbamatski insekticidi
Organophosphata et insecticida carbamata

T60.1

Halogenski insekticidi
Insecticida halogenisata (mercurialia)

T60.2

Ostali insekticidi
Insecticida alia

T60.3

herbicidi i fungicidi
Herbicida et fungicida

T60.4

Rodenticidi
Rodenticida

T60.8

ostali pesticidi
Pesticida alia

T60.9

Pesticid, nespecificiran
Pesticidum, non specificatum

T61

Toksičan učinak štetnih tvari pojedenih s hranom iz mora
Effectus substantiarum nocivarum, ut alimentum maritimum ingestarum toxicus

T61.0

Ciguatera otrovanje ribom
Intoxicatio pisce Ciguatera

T61.1

Skombroidno otrovanje ribom
Intoxicatio pisce scombroidi

T61.2

Ostala otrovanja ribama i školjkama
Intoxicatio pisce alio et concha

T61.8

Toksičan učinak druge hrane iz mora
Effectus allmenti maritimi alterius toxicus

T61.9

Toksičan učinak nespecificirane hrane iz mora
Effectus allmenti maritimi non specificati toxicus

T62

Toksičan učinak drugih štetnih tvari pojedenih s hranom
Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus

T62.0

Pojedene gljive
Fungi ingesti

T62.1

Pojedeni bobičasti plodovi
Baccae ingestae

T62.2

Drugi pojedeni (dijelovi) biljke (biljaka)
Plantae ingestae aliae

T62.8

Ostale specificirane štetne tvari pojedene u hrani
Substantiae nocivae, ut alimentum ingestae, aliae, specificatae

T62.9

Štetne tvari pojedene u hrani, nespecificirane
Substantia nociva, ut alimentum ingesta, alia, non specificata

T63

Toksičan učinak doticaja s otrovnim životinjama
Effectus contactus cum animalibus venenosis toxicus

T63.0

Zmijski otrov
Morsus serpentis venenosi

T63.1

Otrov drugih gmazova (reptila)
Morsus reptilium venenosorum

T63.2

Otrov škorpiona
Morsus scorpionis venenosi

T63.3

Otrov pauka
Morsus arachnae venenosae

T63.4

Otrov drugih člankonožaca
Morsus arthropodarum aliorum

T63.5

Toksičan učinak dodira s ribom
Effectus contactus cum pisce toxicus

T63.6

Toksičan učinak dodira s drugim morskim životinjama
Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus

T63.8

Toksičan učinak dodira s drugim otrovnim životinjama
Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus

T63.9

Toksičan učinak dodira s nespecificiranom otrovnom životinjom
Effectus contactus cum animalibus venenosis non specificatis toxicus

T64

Toksičan učinak aflatoksina i ostalih mikotoksina kontaminanata hrane
Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus

T64.0

Toksičan učinak aflatoksina i ostalih mikotoksina kontaminanata hrane

T65

Toksičan učinak ostalih i nespecificiranih tvari
Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus

T65.0

Cijanidi
Cyanida

T65.1

Strihnin i njegove soli
Strychninum et sales strichnini

T65.2

Duhan i nikotin
Tabaccum et nicotinum

T65.3

Nitroderivati i aminoderivati benzena i njegovih homologa
Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.4

Ugljični disulfid
Carbo- disulfidum

T65.5

Nitroglicerin i ostale dušične kiseline i esteri
Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

T65.6

Ličila i boje, nesvrstane drugamo
Colores et pigmenta, non alibi classificata

T65.8

Toksičan učinak ostalih specificiranih tvari
Effectus substantiarum aliarum specificatarum toxicus

T65.9

Toksičan učinak nespecificirane tvari
Effectus substantiarum non specificatarum toxicus

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.