Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90

Zaburzenia hiperkinetyczne
Disordines hyperkinetici

F90.0

Zaburzenie aktywności i uwagi
Disordo activitatis et disordo attentionis

F90.1

Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
Disordo morum hyperkineticus

F90.8

Inne zaburzenia hiperkinetyczne
Disordines hyperkinetici alii

F90.9

Zaburzenie hiperkinetyczne, nieokreślone
Disordo hyperkineticus, non specificatus

F91

Zaburzenia zachowania
Disordines morum

F91.0

Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
Disordo morum in familia

F91.1

Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
Disordo morum non socialisatus
Zaburzenie zachowania typu „agresywny samotnik”
Zachowania agresywne z nieprawidłowym procesem socjalizacji
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

F91.2

Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
Disordo morum socialisatus

F91.3

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
Disordo oppositus et provocatus

F91.8

Inne zaburzenia zachowania
Disordines morum alii

F91.9

Zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordo morum, non specificatus

F92

Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Disordines morum et emotionum mixti

F92.0

Depresyjne zaburzenie zachowania
Disordo morum depressivus

F92.8

Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9

Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nieokreślone
Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus

F93

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Disordo emotionum in infantia oreus

F93.0

Lęk przed separacją w dzieciństwie
Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1

Zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie
Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2

Lęk społeczny w dzieciństwie
Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3

Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8

Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
Disordines emotionum in infantia orti alii

F93.9

Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone
Disordo emotionum puerilis, non specificatus

F94

Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
Disordines functionis socialis in infantia et adolescentia orti

F94.0

Mutyzm wybiórczy
Mutismus selectivus

F94.1

Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
Disordo connoxivus reactivus puerilis

F94.2

Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
Disordo disinhibitionalis connexivus puerilis

F94.8

Inne zaburzenia funkcjonowania społecznego wieku dziecięcego
Disordines functionalis socialis puerilis alii

F94.9

Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nieokreślone
Disordo functionis socialis puerilis, non specificatus

F95

Tiki
Disordines spasmi involuntarii

F95.0

Tiki przemijające
Tic transitorius

F95.1

Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe
Tic motorius sive vocalis chronicus

F95.2

Zespół tików głosowych i ruchowych [Gilles’a de la Tourette]
Tic motorius et vocalis multiplex [de la Tourette]

F95.8

Inne tiki
Tic alius

F95.9

Tiki, nieokreślone
Tic, non specificatus

F98

Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

F98.0

Moczenie mimowolne nieorganiczne
Enuresis non organica

F98.1

Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne
Encopresis non organica

F98.2

Zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci
Disordo nutritionis infantis et pueri

F98.3

Pica u niemowląt i dzieci
Pica infantilis et pica puerilis

F98.4

Stereotypie ruchowe
Disordines motuum stereotypici

F98.5

Jąkanie [zacinanie się]
Battarismus

F98.6

Mowa bezładna
Oratio festinans cum interruptionibus

F98.8

Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia alii specifici

F98.9

Nieokreślone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia, non specificati

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.