Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P80

Hipotermia u noworodka
Hypothermia neonati

P80.0

Zespół urazu zimnego u noworodka
Syndroma laesionis neonati frigore

P80.8

Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
Hypothermia neonati alia

P80.9

Hipotermia noworodka, nieokreślona
Hypothermia neonati, non specificata

P81

Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
Disordines regulationis temperaturae neonati alii

P81.0

Podwyższenie ciepłoty ciała noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
Hyperthermia neonati externa

P81.8

Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati

P81.9

Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone
Disordo regulationis temperaturae neonati, non specificatus

P83

Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati, specifici alii

P83.0

Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków
Sclerema neonati

P83.1

Rumień toksyczny noworodkowy
Erythema toxicum neonati

P83.2

Obrzęk uogólniony płodu niespowodowany chorobą hemolityczną
Hydrops fetalis sine morbo haemolytico

P83.3

Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka
Oedema ad fetum et neonatum specificum aliud, non specificatum

P83.4

Obrzmienie piersi u noworodka
Hypertrophia mammae neonati

P83.5

Wrodzony wodniak jądra
Hydrocele congenita

P83.6

Polip pępkowy u noworodka
Polypus umbilicalis neonati

P83.8

Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii, specificati

P83.9

Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony
Morbus cutis et subcutis fetus et neonati specificus, non specificatus

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.