Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F00

Demencija u Alzheimerovoj bolesti
Dementia in morbo Alzheimer

F00.0

Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkom
Dementia in morbo Alzheimer praecox

F00.1

Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkom
Dementia in morbo Alzheimer tardiva

F00.2

Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolesti
Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta

F00.9

Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačena
Dementia in morbo Alzheimer, non specificata

F01

Vaskularna demencija
Dementia vascularis

F01.0

Akutna vaskularna demencija
Dementia vascularis acuta

F01.1

Demencija usled više infarkta
Dementia multiinfarctiva

F01.2

Vaskularna demencija u potkori mozga
Dementia vascularis subcorticalis

F01.3

Vaskularna demencija u kori i potkori mozga
Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.8

Druga vaskularna demencija
Dementia vascularis alia

F01.9

Vaskularna demencija, neoznačena
Dementia vascularis, non specificata

F02

Demencija u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Dementia in morbis aliis, alibi classificatis

F02.0

Demencija u Pickovoj bolesti
Dementia in morbo Pick

F02.1

Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti
Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob

F02.2

Demencija u Huntingtonovoj bolesti
Dementia in morbo Huntington

F02.3

Demencija u Parkinsonovoj bolesti
Dementia in morbo Parkinson

F02.4

Demencija u AIDS bolesti
Dementia in morbo AIDS

F02.8

Demencija u drugim označenim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Dementia in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

F03

Demencija, neoznačena
Dementia non specificata

F04

Organski sindrom nesećanja, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05

Delirijum, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
Delirium, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05.0

Delirijum koji nije superponiran na demenciju
Delirium sine dementia

F05.1

Delirijum superponiran na demenciju
Delirium superpositum, sed intradementium

F05.8

Drugi delirijum
Delirium aliud

F05.9

Delirijum, neoznačen
Delirium, non specificatum

F06

Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i telesnom bolešću
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii

F06.0

Organska halucinoza
Hallucinosis organica

F06.1

Organski katatoni poremećaj
Disordo catatonicus organicus

F06.2

Organski sumanuti poremaćaj (sličan shizofreniji)
Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis)

F06.3

Organski poremaćaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymiaci [affectivi organici]

F06.4

Organski anksiozni poremaćaj
Disordo anxioticus organicus

F06.5

Organski disocijativni poremećaj
Disordo dissociativus organicus

F06.6

Organski emocionalni poremećaj (astenički)
Disordo emotionalis organicus [asthenicus]

F06.7

Blagi kognitivni poremećaj
Disordo cognitivus gradus minoris

F06.8

Drugi označeni duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tela
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem alii, specificati

F06.9

Duševni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tela, neoznačen
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem, non specificatus

F07

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri

F07.0

Organski poremećaji ličnosti
Disordo personae organicus

F07.1

Sindrom posle zapaljenja mozga
Syndroma post encephalitidem

F07.2

Sindrom posle potresa mozga
Syndroma post commotionem cerebri

F07.8

Drugi organski poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri alii

F07.9

Organski poremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja, uzrokovan bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga, neoznačen
Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri, non specificatus

F09

Organska ili simptomatska duševna bolest, neoznačena
Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.