MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F50

Poremećaji ishrane
Disordines alimentarii

F50.0

Neurotski gubitak apetita
Anorexia nervosa

F50.1

Netipična neurotska anoreksija
Anorexia nervosa psychogenes atypica

F50.2

Neurotska proždrljivost
Bulimia nervosa

F50.3

Netipična neurotska proždrljivost
Bulimia nervosa atypica

F50.4

Proždrljivost sa drugim psihičkim smetnjama
Bulimia cum disordinibus psychicis aliis

F50.5

Povraćanje sa drugim psihičkim smetnjama
Vomitus cum disordinibus psychicis aliis

F50.8

Drugi poremećaji ishrane
Disordines alimentarii alii

F50.9

Poremećaj ishrane, neoznačen
Disordo alimentarius, non specificatus

F51

Neorganski poremećaji spavanja
Disordines somni non organici

F51.0

Neorganska nesanica
Insomnia non organica

F51.1

Neorganska preterana pospanost
Hypersomnia non organica

F51.2

Neorganski poremećaj ritma spavanja
Dysrhytmia somni non organica

F51.3

Mesečarstvo-hodanje u toku spavanja
Somnambulismus

F51.4

Noćni strah
Pavor nocturnus

F51.5

Noćne more
Incubi nocturni

F51.8

Drugi neorganski poremećaji spavanja
Dyssomni non organici alii

F51.9

Neorganski poremećaj spavanja, neoznačen
Dyssomnus non organicus, non specificatus

F52

Neorganski poremećaj u polnom odnosu
Dysfunctio sexualis non organica

F52.0

Nedovoljnost ili gubitak polne želje
Insufficientia sive perditio desiderii sexualis

F52.1

Odvratnost prema polnom odnosu i odsustvo polnog uživanja
Aversio et anhedonia sexualis

F52.2

Neuspešnost polnog odgovora
Insufficientia cupidinis genitalis

F52.3

Poremećaj orgazma
Dysfunctio orgasmi

F52.4

Prevremena ejakulacija
Ejaculatio praecox

F52.5

Neorganski bolni grč vagine
Vaginismus non organicus

F52.6

Neorganski uzrokovan bolan polni odnos
Dyspareunia non organica

F52.7

Preterani polni nagon
Cupido sexualis enormis

F52.8

Drugi neorganski poremećaj polnog odnosa
Dysfunctio sexualis alia, non organica

F52.9

Neorganski poremećaj polnog odnosa, neoznačen
Dysfunctio sexualis non organica, non specificata

F53

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.0

Blagi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio assiciati, non alibi classificati

F53.1

Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.8

Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii, non alibi classificati

F53.9

Duševni poremećaj u babinjama, neoznačen
Disordo mentalis puerperalis, non specificatus

F54

Psihološki faktori i faktori ponašanja povezani sa poremećajima ili bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis alibi classificati associati

F55

Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
Abusus supstantiarum non dependiferarum

F59

Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim faktorima, neoznačeni
Syndromata morum cum disordinibus physiologicis et factoribus physicis, non specificata

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.