Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F70

Laka duševna zaostalost
Retardatio mentalis levis

F70.0

Laka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F70.1

Laka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F70.8

Laka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja

F70.9

Laka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja

F71

Umerena duševna zaostalost
Retardatio mentalis moderata

F71.0

Umerena duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F71.1

Umerena duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F71.8

Umerena duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja

F71.9

Umerena duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja

F72

Teška duševna zaostalost
Retardatio mentalis gravis

F72.0

Teška duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F72.1

Teška duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F72.8

Teška duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja

F72.9

Teška duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja

F73

Duboka duševna zaostalost
Retardatio mentalis profunda

F73.0

Duboka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F73.1

Duboka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F73.8

Duboka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja

F73.9

Duboka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja

F78

Druga duševna zaostalost
Retardatio mentalis alia

F78.0

Druga duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F78.1

Druga duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F78.8

Druga duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanja

F78.9

Druga duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanja

F79

Duševna zaostalost, neoznačena
Retardatio mentalis, non specificata

F79.0

Duševna zaostalost, neoznačena-nema poremećaja ponašanja ili je minimalan

F79.1

Duševna zaostalost, neoznačena-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman

F79.8

Duševna zaostalost, neoznačena-drugi poremećaji ponašanja

F79.9

Duševna zaostalost, neoznačena-nema napomene o poremećaju ponašanja

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.