Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F80

Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
Disordines evolutionis orationis et linguae, specifici

F80.0

Specifičan poremećaj izgovora
Disordo orationis articularis specificus

F80.1

Poremećaj ekspresivnog govora
Disordo orationis expressiva

F80.2

Poremećaj receptivnog govora
Disordo orationis (receptivus)

F80.3

Landau Kleffnerov stečeni gubitak govora sa epilepsijom
Aphasia aquisita cum epilepsia [Landau-Kleffner]

F80.8

Drugi poremećaji razvoja govora i jezika
Disordines evolutionis orationis et linguae alii

F80.9

Poremećaj razvoja govora i jezika, neoznačen
Disordo evolutionis orationis et linguae, non specificatus

F81

Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

F81.0

Specifičan poremećaj čitanja
Dyslexia specifica

F81.1

Specifičan poremećaj spelovanja
Disordo separationis litterarum specificatus

F81.2

Specifičan poremećaj računanja
Disordo arithmeticalis specificus

F81.3

Mešovit poremećaj sposobnosti za školovanje
Disordo facultatum scholasticarum mixtus

F81.8

Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii

F81.9

Poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje, neoznačen
Disordo evolutionis facultatum scholasticarum, non specificatus

F82

Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti
Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F83

Mešoviti specifični poremećaji razvoja
Disordines evolutionis specifici mixti

F84

Prožimajući poremećaji razvoja
Disordines evolutionis pervasivi

F84.0

Dečiji autizam
Autismus puerilis

F84.1

Atipičan autizam
Autismus atypicus

F84.2

Rettov sindrom
Syndroma Rett

F84.3

Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstva
Disordo pueritiae desintegrativus alius

F84.4

Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima
Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F84.5

Aspergerov sindrom
Syndroma Asperger

F84.8

Drugi pervazivni poremećaji razvoja
Disordines evolutionis pervasivi alii

F84.9

Pervazivni poremećaj razvoja, neoznačen
Disordo evolutionis pervasivus, non specificatus

F88

Drugi psihički poremećaji razvoja
Disordines evolutionis psychici alii

F89

Poremećaj psihičkog razvoja, neoznačen
Disordo evolutionis psychicae, non specificatus

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.