MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F20

Shizofrenija
Schizophrenia

F20.0

Paranoidna shizofrenija
Schizophrenia paranoides

F20.1

Hebefrena shizofrenija
Schizophrenia hebephrenica

F20.2

Katatona shizofrenija
Schizophrenia catatonica

F20.3

Nediferencirana shizofrenija
Schizophrenia non differentialis

F20.4

Postshizofrena depresija
Depressio postschizophrenica

F20.5

Rezidualna shizofrenija
Schizophrenia residualis

F20.6

Obična shizofrenija
Schizophrenia simplex

F20.8

Druga shizofrenija
Schizophrenia alia

F20.9

Shizofrenija, neoznačena
Schizophrenia, non specificata

F21

Poremećaj sličan shizofreniji
Disordo schizotypicus

F22

Stalna sumanuta duševna oboljenja
Psychoses paranoides persistentes

F22.0

Paranoja-sumanuto duševno oboljenje
Paranoia

F22.8

Druga stalna sumanuta duševna oboljenja
Psychoses paranoides persistentes aliae

F22.9

Stalno sumanuto duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis paranoides persistens, non specificata

F23

Akutna i prolazna duševna oboljenja
Psychoses acutae et transitivae

F23.0

Akutno polimorfno duševno oboljenje bez simptoma shizofrenije
Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae

F23.1

Akutno polimorfno duševno oboljenje sa simptomima shizofrenije
Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae

F23.2

Akutno duševno oboljenje slično shizofreniji
Psychosis acuta schizophreniae similis

F23.3

Druga akutna pretežno sumanuta duševna oboljenja
Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae

F23.8

Druga akutna i prolazna duševna oboljenja
Psychoses acutae et transitivae aliae

F23.9

Akutno i prolazno duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis acuta et transitiva, non specificata

F24

Indukovano sumanuto duševno oboljenje
Psychosis paranoides inducta

F25

Shizoafektivna duševna oboljenja
Psychoses schizoaffectivae

F25.0

Shizoafektivno duševno oboljenje, manijački tip
Psychosis schizoaffectiva, typus maniacus

F25.1

Shizoafektivno duševno oboljenje, depresijski tip
Psychosis schizoaffectiva, typus depressivus

F25.2

Shizoafektivno duševno oboljenje, mešoviti tip
Psychosis schizoaffectiva, typus mixtus

F25.8

Druga shizoafektivna duševna oboljenja
Psychoses schizoaffectivae aliae

F25.9

Shizoafektivno duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis schizoaffectiva, non specificata

F28

Drugo neorgansko duševno oboljenje
Psychosis non organica, typus alius

F29

Neorgansko duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis non organica, non specificata

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.