MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F60

Specifični poremećaji ličnosti
Disordines personae specifici

F60.0

Paranoidni poremećaj ličnosti
Disordo personae paranoides

F60.1

Šizoidni poremećaj ličnosti
Disordo personae schizoides

F60.2

Disocijalni poremećaj ličnosti
Disordo personae dissocialis

F60.3

Emocionalni nastabilni poremećaj ličnosti
Disordo personae emotionalis instabilis

F60.4

Teatralni poremećaj ličnosti
Disordo personae histrionicus

F60.5

Anankastički poremećaj ličnosti
Disordo personae anankasticus

F60.6

Anksiozni (izbegavajući) poremećaj ličnosti
Disordo personae anxiosus [evitans]

F60.7

Poremećaj ličnosti u sferi zavisnosti
Disordo personae dependens

F60.8

Drugi označeni poremećaji ličnosti
Disordines personae alii, specificati

F60.9

Poremećaj ličnosti, neoznačen
Disordo personae, non specificatus

F61

Mešoviti i drugi poremećaji ličnosti
Disordines personae mixti, et alii

F62

Trajna promena ličnosti neorganskog porekla
Mutatio personae persistens non organica

F62.0

Trajna promena ličnosti posle doživljene katastrofe
Mutatio personae postcatastrophica permanens

F62.1

Trajna promena ličnosti posle psihijatrijske bolesti
Disordo personae persistens post morbum psychiatricum

F62.8

Druge trajne promene ličnosti
Disordines personae persistentes alii

F62.9

Trajna promena ličnosti, neoznačena
Disordo personae persistens, non specificatus

F63

Poremećaji navika i impulsa
Disordines consuetudinum et impulsuum

F63.0

Patološko kockanje
Alea pathologica

F63.1

Piromanija - patološko podmetanje požara
Pyromania pathologica

F63.2

Kleptomanija - patološka sklonost krađi
Cleptomania

F63.3

Trihotilomanija - bolesno čupanje kose
Trichotillomania

F63.8

Drugi poremećaji navika i impulsa
Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F63.9

Poremećaj navika i impulsa, neoznačen
Disordo consuetudinum et impulsuum, non specificatus

F64

Poremećaji polnog identiteta
Disordines identitatis sexualis

F64.0

Transseksualizam
Transsexualismus

F64.1

Transvestitizam sa dvostrukom ulogom
Transvestitismus duplex

F64.2

Poremećaj polnog identiteta u detinjstvu
Disordo identitatis sexualis puerilis

F64.8

Drugi poremećaji polnog identiteta
Disordines identitatis sexualis alii

F64.9

Poremećaj polnog identiteta, neoznačen
Disordo identitatis sexualis, non specificatus

F65

Poremećaji polne sklonosti
Disordines inclinationis sexualis

F65.0

Fetišizam
Fetishismus

F65.1

Fetišistički transvestitizam
Transvestitismus fetishisticus

F65.2

Egzibicionizam
Exhibitionismus

F65.3

Voajerizam
Voyeurismus

F65.4

Pedofilija
Paedophilia

F65.5

Sadomazohizam
Sadomasochismus

F65.6

Višestruki poremećaji polne sklonosti
Disordines inclinationis sexualis multiplices

F65.8

Drugi poremećaji polne sklonosti
Disordines inclinationis sexualis alii

F65.9

Poremećaj polne sklonosti, neoznačen
Disordo inclinationis sexualis, non specificatus

F66

Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orijentacijom
Disordines mentales et disordines cum evolutione et orientatione sexuali

F66.0

Poremećaj polnog sazrevanja
Disordo maturationis sexualis

F66.1

Egodistonička polna orijentacija
Orientatio sexualis egodystonica

F66.2

Poremećaj polnog odnosa partnera
Disordo relationis sexualis

F66.8

Drugi psihoseksualni razvojni poremećaji
Disordines evolutionis psychosexualis alii

F66.9

Psihoseksualni razvojni poremećaj, neoznačen
Disordo evolutionis psychosexualis, non specificatus

F68

Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
Disordines personae et disordines morum adultorum alii

F68.0

Obrada telesnih simptoma zbog psihičkih razloga
Elaboratio symptomatum somaticorum psychogenium

F68.1

Namerno izazivanje ili simuliranje telesnih simptoma psihičkih nesposobnosti (simulirani poremećaj)
Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorum (disordo simulans)

F68.8

Drugi specifični poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
Disordines personae et disordines morum adultorum alii, specifici

F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe, neoznačeni
Disordines personae et disordines morum adulti, non specificati

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.