MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F30

Manična epizoda
Mania

F30.0

Hipomanija
Hypomania

F30.1

Manija bez psihotičkih simptoma
Mania non psychotica

F30.2

Manija sa psihotičkim simptomima
Mania psychotica

F30.8

Druge manijske epizode
Episodia maniaca alia

F30.9

Manijska epizoda, neoznačena
Episodium maniacum, non specificatum

F31

Afektivno bipolarno duševno oboljenje
Psychosis affectiva, typus bipolaris

F31.0

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, hipomanijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum

F31.1

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda bez psihotičkih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum

F31.2

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum

F31.3

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati

F31.4

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda bez psihotičkih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus gravis

F31.5

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis

F31.6

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, mešovita epizoda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium mixtum

F31.7

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, u remisiji
Psychosis affectiva bipolaris, in remissione

F31.8

Drugo afektivno bipolarno duševno oboljenje
Psychosis affectiva bipolaris alia

F31.9

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, neoznačeno
Psychosis affectiva bipolaris, non specificata

F32

Depresija-depresijsko duševno oboljenje
Depressio

F32.0

Blaga depresijska epizoda
Episodium depressivum, gradus levis

F32.1

Umerena depresijska epizoda
Episodium depressivum, gradus moderati

F32.2

Teška depresijska epizoda bez simptoma psihoze
Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

F32.3

Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

F32.8

Druge depresijske epizode
Episodia depressiva alia

F32.9

Depresijska epizoda, neoznačena
Episodium depressivum, non specificatum

F33

Povratan depresijski poremećaj
Depressio recurrens

F33.0

Blag povratan depresijski poremećaj
Depressio recidiva, gradus levis

F33.1

Umeren povratan depresijski poremećaj
Depressio recidiva gradus moderati

F33.2

Težak povratan depresijski poremećaj bez simptoma psihoze
Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

F33.3

Težak povratni depresijski poremećaj sa simptomima psihoze
Depressio psychotica recidiva gradus majoris

F33.4

Povratan depresijski poremećaj, u remisiji
Depressio recidiva in remissione

F33.8

Drugi povratni depresijski poremećaj
Depressio recidiva alia

F33.9

Povratan depresijski poremećaj, neoznačen
Disordo depressivus recidivus, non specificatus

F34

Stalni poremećaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymici (affectivi) permanentes

F34.0

Ciklotimija-naizmenična promena raspoloženja
Cyclothymia

F34.1

Distimija-hronično depresijsko raspoloženje
Dysthimia

F34.8

Drugi stalni afektivni poremećaji
Disordines affectivi permanentes alii

F34.9

Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus

F38

Drugi poremećaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymiaci affectivi alii

F38.0

Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii

F38.1

Drugi povratni poremećaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii

F38.8

Drugi označeni poremećaji raspoloženja (afekata)
Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati

F39

Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.