MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M60

Zapaljenje mišića
Myositis

M60.0

Infektivni miozitis
Myositis infectiva

M60.1

Međućelijsko zapaljenje mišića
Myositis interstitialis

M60.2

Granulom stranog tela mekog tkiva, neklasifikovan na drugom mestu
Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum

M60.8

Drugo zapaljenje mišića
Myositis alia

M60.9

Zapaljenje mišića, neoznačeno
Myositis, non specificata

M61

Kalcifikacija - zakrečavanje mišića i okoštavanje mišića
Calcificatio musculi et ossificatio musculi

M61.0

Zapaljenje mišića sa okoštavanjem posle povrede [Traumatski osificirajući miozitis]
Myositis ossificans traumatica

M61.1

Progredirajuće zapaljenje mišića sa okoštavanjem [Progresivni osificirajući miozitis]
Myositis ossificans progressiva

M61.2

Kalcifikacija mišića i okoštavanje oduzetog mišića
Calcificatio musculi et ossificatio musculi paralytici
207
Bolesti mekog tkiva
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

M61.3

Kalcifikacija mišića i okoštavanje mišića udruženo sa opekotinama
Calcificatio musculi et ossificatio musculi cum combustionibus

M61.4

Druga kalcifikacija mišića
Calcificatio musculi alia

M61.5

Drugo okoštavanje mišića
Ossificatio musculi alia

M61.9

Kalcifikacija mišića i okoštavanje mišića, neoznačeno
Calcificatio musculi et ossificatio musculi, non specificata

M62

Ostale bolesti mišića
Morbi musculi alii

M62.0

Razmicanje [razdvajanje - dijastaza] mišića
Diastasis musculi

M62.1

Drugo prsnuće mišića (netraumatsko)
Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.2

Infarkt mišića kod prekida krvotoka
Infarctus musculi ischaemicus

M62.3

Nepokrenost kod oduzetosti obe noge
Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.4

Zgrčenost mišića
Contractura musculi

M62.5

Oslabljenost i atrofija mišića, neklasifikovana na drugom mestu
Deminutio et atrophia musculi, non alibi classificata

M62.6

Povreda mišića [Istegnuti mišić]
Distensio musculi

M62.8

Ostale označene bolesti mišića
Morbi musculorum alii, specificati

M62.9

Bolest mišića, neoznačena
Morbus musculi, non specificatus

M63

Bolesti mišića kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

M63.0

Zapaljenje mišića [Miozitis] u bakterijskim bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Myositis in morbis bacterialibus alibi classificatis

M63.1

Zapaljenje mišića [Miozitis] u protozoalnim i parazitarnim infekcijama, koje su klasifikovane na drugom mestu
Myositis in infectionibus protozoalibus et parazitariis alibi classificatis

M63.2

Zapaljenje mišića [Miozitis] kod ostalih infektivnih bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Myositis in aliis morbis infectivis, alibi classificatis

M63.3

Zapaljenje mišića [Miozitis] u sarkoidozi
Myositis sarcoidosa

M63.8

Ostale mišićne bolesti kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu
Morbi musculorum alii in morbis alibi classificatis

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.