MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M00-M03

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama

M05-M14

Zapaljenjska oboljenja zglobova

M15-M19

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova

M20-M25

Druga oboljenja zglobova

M30-M36

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva

M40-M43

Deformacijska oboljenja kičme

M45-M49

Spondilopatije

M50-M54

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije]

M60-M63

Oboljenja mišića

M65-M68

Oboljenja sinovije i tetiva

M70-M79

Ostale bolesti mekih tkiva

M80-M85

Poremećaji gustine i strukture kostiju

M86-M90

Ostale osteopatije

M91-M94

Hondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

M95

Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae

M95.0

Stečeni deformitet nosa
Deformatio nasi acquisita

M95.1

Uho u obliku karfiola
Auris cymosa

M95.2

Drugi stečeni deformitet glave
Deformatio capitis acquisita alia

M95.3

Stečena deformacija vrata
Deformatio colli acquisita

M95.4

Stečena deformacija grudnog koša i rebra
Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5

Stečena deformacija karlice
Deformatio pelvis acquisita

M95.8

Ostali označeni stečeni deformiteti mišićno-koštanog sistema
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae, specificatae

M95.9

Stečeni deformitet mišićno-koštanog sistema, neoznačeni
Deformatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

M96

Poremećaji mišića i kostiju posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata

M96.0

Lažan zglob (pseudoartroza) nakon osteosinteze ili artrodeze
Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis

M96.1

Postlaminektomijski sindrom, neklasifikovan na drugom mestu
Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata

M96.2

Grba (kifoza) kao posledica zračenja
Kyphosis postradiationalis

M96.3

Grba (kifoza) posle operacije pršljena
Kyphosis postlaminectomialis

M96.4

Kičma iskrivljena unapred posle operacije pršljena
Lordosis postoperativa

M96.5

Kičma iskrivljena u stranu kao posledica zračenja
Scoliosis postradiationalis

M96.6

Prelom kostiju posle ugradnje ortopedskih implantata, proteze zgloba ili koštane pločice
Fractura ossium post instalationem inplantatuum orthopaedicorum, prothesis articuli sive lamelae osseae

M96.8

Druge bolesti mišića i kostiju posle medicinskih intervencija
Morbi musculorum et ossium postprocedurales alii

M96.9

Poremećaj mišićno-koštanog sistema posle medicinskih intervencija, neoznačen
Morbus musculorum et ossium postprocedurales, non specificatus

M99

Biomehanička oštećenja koja nisu klasifikovana na drugom mestu
Leasiones biomechanicae, non alibi classificatae

M99.0

Poremećaj funkcije delova tela i celog tela [Segmentalna i somatska disfunkcija]
Dysfunctio segmentalis et somatica

M99.1

Složena subluksacija kičme [Nepotpuno iščašenje pršljenova kičme]
Subluxatio columnae vertebralis complex

M99.2

Suženje kanala živca kod iščašenja pršljena [Subluksacijska stenoza nervnog kanala]
Stenosis canalis neuralis subluxationalis

M99.3

Koštano suženje kanala živca
Stenosis canalis neuralis ossea

M99.4

Suženje kanala živca vezivnim tkivom
Stenosis canalis neuralis textu connexivo

M99.5

Suženje kanala živca međupršljenskim diskusom
Stenosis canalis neuralis discalis

M99.6

Koštana i subluksacijska stenoza intervertebralnih otvora
Stenosis foraminis intervertebralis ossea et subluxatio discalis
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

M99.7

Stenoza intervertebralnih otvora vezivnim tkivom i diskom
Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis

M99.8

Ostala biomehanička oštećenja
Laesiones biomechanicae aliae

M99.9

Biomehanička oštećenja, neoznačena
Laesio biomechanica, non specificata

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.