MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R00

Poremećaji srčanog ritma
Arrhytmiae cordis

R00.0

Ubrzan rad srca, neoznačen
Tachycardia, non specificata

R00.1

Usporen rad srca, neoznačen
Bradycardia, non specificata

R00.2

Lupanje srca
Palpitatio cordis

R00.8

Drugi neoznačeni poremećaji srčanog ritma
Arrhythmiae cordis aliae et non specificatae

R01

Šumovi i drugi zvuci srca
Strepitus et soni cardiaci alii

R01.0

Funkcionalni šumovi srca
Strepitus cardiaci benigni et simplices

R01.1

Šum srca, neoznačen
Strepitus cardiacus, non specificatus

R01.2

Drugi zvuci srca
Soni cardiaci alii

R02

Gangrena, neklasifikovana na drugom mestu
Gangraena, non alibi classificata

R03

Nenormalan krvni pritisak, bez dijagnoze
Tensio sanguinea abnormalis, sine diagnosi

R03.0

Povišen krvni pritisak, bez dijagnoze hipertenzije
Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali

R03.1

Snižena vrednost krvnog pritiska, neoznačena
Hypotensio, non specificata

R04

Krvarenje iz disajnih puteva
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum

R04.0

Krvarenje iz nosa
Epistaxis

R04.1

Krvarenje iz ždrela
Haemorrhagia pharyngis

R04.2

Krvav ispljuvak
Haemoptysis

R04.8

Krvarenje iz drugih delova disajnih puteva
Haemorrhagia partium tractuum respiratoriorum aliarum

R04.9

Krvarenje iz disajnih puteva, neoznačeno
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum, non specificata

R05

Kašalj
Tussis

R06

Smetnje disanja
Respirationes abnormales

R06.0

Otežano disanje
Dyspnoea

R06.1

Pištanje
Stridor

R06.2

Piskanje
Sibilus

R06.3

Periodično disanje
Respiratio periodica

R06.4

Pojačana ventilacija pluća
Hyperventilatio

R06.5

Disanje na usta
Respiratio oralis

R06.6

Štucanje
Singultus

R06.7

Kijanje
Sternutatio

R06.8

Druge i neoznačene smetnje disanja
Respirationes abnormales aliae et non specificatae

R07

Bol u grlu i grudima
Dolor laryngicus et pectoralis

R07.0

Bol u grlu
Dolor pharyngis

R07.1

Bol u grudima pri disanju
Pleurodynia

R07.2

Bol u predelu srca
Dolor praecordialis

R07.3

Drugi bol u grudima
Dolor pectoralis alius

R07.4

Bol u grudima, neoznačen
Dolor pectoralis, non specificatus

R09

Drugi simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia

R09.0

Gušenje
Asphyxia

R09.1

Zapaljenje plućne maramice
Pleuritis

R09.2

Zastoj disanja
Stasis respiratoria

R09.3

Nenormalan ispljuvak
Sputum abnormale

R09.8

Drugi označeni simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia, specificata

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.