Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R10

Bol u trbuhu i karlici
Dolor abdominalis et pelvicus

R10.0

Akutan bol u trbuhu
Dolor abdominalis acutus

R10.1

Bol u gornjem delu trbuha
Dolor abdominalis superior

R10.2

Bol u karlici i međici
Dolor pelvicus et perinaealis

R10.3

Bol u donjem delu trbuha
Dolor abdominalis inferior

R10.4

Drugi i neoznačeni bol u trbuhu
Dolor abdominalis alius, non specificatus

R11

Mučnina i povraćanje
Nausea et vomitus

R12

Gorušica
Pyrosis

R13

Otežano gutanje
Dysphagia

R14

Nadutost i slična stanja trbuha
Flatulentia et status similes

R15

Nevoljno pražnjenje creva
Incontinentia alvi

R16

Uvećana jetra i uvećana slezina, neklasifikovane na drugom mestu
Hepatomegalia et splenomegalia, non alibi classificatae

R16.0

Uvećana jetra, neklasifikovana na drugom mestu
Hepatomegalia, non alibi classificata

R16.1

Uvećana slezina, neklasifikovana na drugom mestu
Splenomegalia, non alibi classificata

R16.2

Uvećana jetra sa uvećanom slezinom, neklasifikovana na drugom mestu
Hepatomegalia cum splenomegalia, non alibi classificata

R17

Žutica nepoznatog porekla
Icterus non specificatus

R18

Tečnost u trbuhu
Ascites

R19

Drugi simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha
Symptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia

R19.0

Oteklina i masa u trbuhu i karlici
Intumescentia et tumefactia intraabdominalis et pelvica

R19.1

Nenormalni krkori creva
Rhonchi intestinales abnormales

R19.2

Vidljivo zmijoliko pokretanje creva
Peristalsis visibilis

R19.3

Zategnutost trbuha
Rigiditas abdominalis

R19.4

Promena normalnog rada creva
Mutatio assuetudinum intestinalium

R19.5

Druge nenormalnosti pražnjenja creva
Abnormalitates alvi aliae

R19.6

Smrdljiva stolica
Halitosis

R19.8

Drugi označeni simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha
Simptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia, specificata

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.