MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R90

Nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema
Systema nervorum centrale ad diagnosticam abnormale

R90.0

Oštećenje unutar lobanje
Laesio intracranialis

R90.8

Drugi nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema
Status systematis nervosi centralis ad diagnosticam abnormales alii

R91

Nenormalni nalazi kod dijagnostike pluća
Pulmones ad diagnosticam abnormales

R92

Nenormalni nalazi kod dijagnostike dojke
Mamma ad diagnosticam abnormalis

R93

Nenormalni nalazi kod dijagnostike drugih struktura tela
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae

R93.0

Nenormalni nalazi kod dijagnostike lobanje i glave, neklasifikovani na drugom mestu
Cranium et caput ad diagnosticam abnormale, non alibi classificatae

R93.1

Nenormalni nalazi kod dijagnostike srca i cirkulacije srca
Cor et circulatio coronaria ad diagnosticam abnormalis

R93.2

Nenormalni nalazi kod dijagnostike jetre i žučnih puteva
Hepar et tractus biliaris ad diagnosticam abnormalis

R93.3

Nenormalni nalazi kod dijagnostike organa za varenje
Tractus digestivus ad diagnosticam abnormalis

R93.4

Nenormalni nalazi kod dijagnostike mokraćnih organa
Organa urinaria ad diagnosticam abnormalia

R93.5

Nenormalni nalazi kod dijagnostike trbuha i peritoneuma
Regiones abdominales et retroperitoneales ad diagnosticam abnormales

R93.6

Nenormalni nalazi kod dijagnostike udova
Extremitates ad diagnosticam abnormales

R93.7

Nenormalni nalazi kod dijagnostike mišićno-koštanog sistema
Systema musculosceletale ad diagnosticam abnormale

R93.8

Drugi nenormalni nalazi kod dijagnostike označenih struktura tela
Structurae corporales ad diagnosticam abnormales aliae, specificatae

R94

Poremećaji funkcija organa
Dysfunctiones organorum

R94.0

Poremećaji funkcija centralnog nervnog sistema
Dysfunctiones systematis nervosi centralis

R94.1

Poremećaji funkcija perifernog nervnog sistema i posebnih osećaja
Dysfunctiones systematis nervosi peripherici et sensuum specialium

R94.2

Poremećaji funkcija pluća
Dysfunctiones pulmonum

R94.3

Poremećaji funkcija srčano-sudovnog sistema
Dysfunctiones systematis cardiovascularis

R94.4

Poremećaji funkcija bubrega
Dysfunctiones renum

R94.5

Poremećaji funkcija jetre
Dysfunctiones hepatis

R94.6

Poremećaji funkcija štitaste žlezde
Dysfunctiones glandulae thyreoideae

R94.7

Poremećaji funkcija drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Dysfunctiones glandularum endocrinarum aliarum

R94.8

Poremećaji funkcija drugih organa i sistema
Dysfunctiones organorum et systematum aliorum

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.