MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R40

Pospanost, ošamućenost i besvesnost
Somnolentia, stupor et coma

R40.0

Pospanost
Somnolentia

R40.1

Ošamućenost
Stupor

R40.2

Besvesnost, neoznačena
Coma, non specificatum

R41

Drugi simptomi i znaci poimanja i svesnosti
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia

R41.0

Dezorijentacija, neoznačena
Desorientatio, non specificata

R41.1

Nesećanje za period pre gubitka svesti
Amnesia anterograda

R41.2

Nesećanje za period posle dolaska svesti
Amnesia retrograda

R41.3

Drugo nesećanje
Amnesia alia

R41.8

Drugi i neoznačeni simptomi i znaci poimanja i svesnosti
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia et non specificata

R42

Nestabilnost i vrtoglavica
Instabilitas et vertigo

R43

Poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
Disordines olfactus et disordines gustus

R43.0

Gubitak čula mirisa
Anosmia

R43.1

Poremećaj razlikovanja mirisa
Parosmia

R43.2

Poremećaj osećaja ukusa
Parageusia

R43.8

Drugi i neoznačeni poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
Disordines olfactus et disordines gustus alii et non specificati

R44

Drugi opšti simptomi i znaci osećanja i opažanja
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia

R44.0

Čulne obmane sluha
Hallucinationes auditivae

R44.1

Čulne obmane vida
Hallucinationes visuales

R44.2

Druge čulne obmane
Hallucinationes aliae

R44.3

Čulne obmane, neoznačene
Hallucinationes, non specificatae

R44.8

Drugi opšti i neoznačeni simptomi i znaci osećanja i opažanja
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia et non specificata

R45

Simptomi i znaci osećanja (emocija)
Symptomata et signa emmotionalia

R45.0

Nervoza
Nervositas

R45.1

Nemir i razdražljivost
Inquietas et irritabilitas

R45.2

Bojazan
Angor

R45.3

Demoralizacija i bezvoljnost
Demoralisatio et apathia

R45.4

Razdražljivost i ljutnja
Irritabilitas et iracundia

R45.5

Neprijateljstvo
Inimicitia

R45.6

Fizičko nasilje
Violentia physica

R45.7

Emocionalni šok i stres, neoznačen
Afflictus (shock) et violentia (stress) emotionallis, non specificatus

R45.8

Drugi simptomi i znaci emocija
Simptomata et signa emotionalia alia

R46

Simptomi i znaci spoljašnjeg izgleda i ponašanja
Symptomata et signa aspectus externi et morum

R46.0

Veoma nizak nivo lične higijene
Gradus hygienae propriae humillis

R46.1

Neuobičajen lični izgled
Aspectus proprius inusitatus

R46.2

Čudno i neobjašnjivo ponašanje
Mores singulares et inxplicabiles

R46.3

Preterana aktivnost
Hyperactivitas

R46.4

Usporena i slaba ogovornost
Tarditas et negligentia

R46.5

Sumnjičavost i značajna neodlučnost
Suspicio et ambiguitas significans

R46.6

Preterana briga i zaokupljenost stresnim događajima
Cura supervacua et praeoccupatio violentia (stress) eventibus

R46.7

Brbljivost i nekritično ponašanje pri kontaktu
Loquacitas et mores ad contactum non critici

R46.8

Drugi simptomi i znaci spoljašnjeg izgleda i ponašanja
Symptomata et signa aspectus externi et morum alia

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.