MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R83

Nenormalna moždano-kičmena tečnost
Liquor cerebrospinalis abnormalis

R83.0

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalna koncentracija enzima
Liquor cerebrospinalis abnormalis, enzyme abnormalis

R83.1

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalna koncentracija hormona
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hormonum abnormale

R83.2

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Liquor cerebrospinalis abnormalis, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R83.3

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Liquor cerebrospinalis abnormalis, substantia non medicinalis abnormalis

R83.4

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalni imunološki nalazi
Liquor cerebrospinalis abnormalis, immunologia abnormalis

R83.5

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalni mikrobiološki nalazi
Liquor cerebrospinalis abnormalis, microbiologia abnormalis

R83.6

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalni citološki nalazi
Liquor cerebrospinalis abnormalis, cultura cytologica abnormalis

R83.7

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, nenormalni histološki nalazi
Liquor cerebrospinalis abnormalis, hystologia abnormalis

R83.8

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, drugi nenormalni nalazi
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormalitates aliae

R83.9

Nenormalna moždano-kičmena tečnost, neoznačeni nenormalan nalaz
Liquor cerebrospinalis abnormalis, abnormitas non specificata

R84

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales

R84.0

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalna koncentracija enzima
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, enzyme abnormalis

R84.1

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalna koncentracija hormona
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hormonum abnormale

R84.2

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R84.3

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R84.4

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalni imunološki nalazi
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, immunologia abnormalis

R84.5

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalni mikrobiološki nalazi
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, microbiologia abnormalis

R84.6

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalni citološki nalazi
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R84.7

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, nenormalni histološki nalazi
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, hystologia abnormalis

R84.8

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, drugi nenormalni nalazi
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormalitates aliae

R84.9

Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša, neoznačeni nenormalan nalaz
Probae organorum respiratoriorum et thoracis abnormales, abnormitas non specificata

R85

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales

R85.0

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalna koncentracija enzima
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, enzyme abnormalis

R85.1

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalna koncentracija hormona
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hormonum abnormale

R85.2

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R85.3

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R85.4

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalni imunološki nalazi
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, immunologia abnormalis

R85.5

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalni mikrobiološki nalazi
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, microbiologia abnormalis

R85.6

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalni citološki nalazi
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, cultura cytologica abnormalis

R85.7

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, nenormalni histološki nalazi
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, hystologia abnormalis

R85.8

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, drugi nenormalni nalazi
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormalitates aliae

R85.9

Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje, neoznačeni nenormalan nalaz
Probae organorum digestivorum et cavi abdominalis abnormales, abnormitas non specificata

R86

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales

R86.0

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalna koncentracija enzima
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, enzyme abnormalis

R86.1

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalna koncentracija hormona
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hormonum abnormale

R86.2

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R86.3

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R86.4

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalni imunološki nalazi
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, immunologia abnormalis

R86.5

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalni mikrobiološki nalazi
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, microbiologia abnormalis

R86.6

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalni citološki nalazi
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R86.7

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, nenormalni histološki nalazi
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, hystologia abnormalis

R86.8

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, drugi nenormalni nalazi
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormalitates aliae

R86.9

Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa, neoznačeni nenormalan nalaz
Probae organorum genitalium masculinorum abnormales, abnormitas non specificata

R87

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa
Probae organorum genitalium femininorum abnormales

R87.0

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalna koncentracija enzima
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, enzyme abnormalis

R87.1

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalna koncentracija hormona
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hormonum abnormale

R87.2

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R87.3

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R87.4

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalni imunološki nalazi
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, immunologia abnormalis

R87.5

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalni mikrobiološki nalazi
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, microbiologia abnormalis

R87.6

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalni citološki nalazi
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R87.7

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, nenormalni histološki nalazi
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, hystologia abnormalis

R87.8

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, drugi nenormalni nalazi
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormalitates aliae

R87.9

Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa, neoznačeni nenormalan nalaz
Probae organorum genitalium femininorum abnormales, abnormitas non specificata

R89

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales

R89.0

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalna koncentracija enzima
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, enzyme abnormalis

R89.1

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalna koncentracija hormona
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hormonum abnormale

R89.2

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalna koncentracija ostalih droga, lekova i bioloških supstanci
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, narcotica, medicamenta et substantiae biologicae abnormales

R89.3

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalna koncentracija supstanci uglavnom nemedicinskog porekla
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, substantia non medicinalis abnormalis

R89.4

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalni imunološki nalazi
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, immunologia abnormalis

R89.5

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalni mikrobiološki nalazi
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, microbiologia abnormalis

R89.6

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalni citološki nalazi
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, cultura cytologica abnormalis

R89.7

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, nenormalni histološki nalazi
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, hystologia abnormalis

R89.8

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, drugi nenormalni nalazi
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormalitates aliae

R89.9

Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva, neoznačeni nenormalan nalaz
Probae organorum, systematum et textuum aliorum abnormales, abnormitas non specificata

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.