MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R25

Nenormalni nevoljni pokreti
Motus involuntarii abnormales

R25.0

Nenormalni pokreti glave
Motus capitis abnormales

R25.1

Tremor-nevoljni pokreti, neoznačen
Tremor, non specificatus

R25.2

Jak bol i grč
Dolor et spasmus

R25.3

Grčenje snopova mišića
Fasciculatio

R25.8

Drugi i neoznačeni nenormalni nevoljni pokreti
Motus involuntarii abnormales alii et non specificati

R26

Nenormalnosti hoda i pokretljivosti
Abnormitates ingressus et mobilitatis

R26.0

Nekoordiniran hod
Ingressus ataxicus

R26.1

Hod posle paralize
Ingressus postparalyticus

R26.2

Otežan hod, neklasifikovan na drugom mestu
Difficultas ingressus, non alibi classificatus

R26.3

Nepokretnost
Immobilitas

R26.8

Druge i neoznačene nenormalnosti hoda i pokretljivosti
Abnormitates ingressus et mobilitatis aliae et non specificatae

R27

Drugi poremećaji koordinacije
Coordinatio disordinata alia

R27.0

Poremećaj koordinacije pokreta, neoznačen
Ataxia, non specificata

R27.8

Drugi i neoznačen poremećaj koordinacije
Disordo coordinationis alius et non specificatus

R29

Drugi simptomi i znaci nervnog i mišićno-koštanog sistema
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia

R29.0

Fras
Tetania

R29.1

Nadražaj moždanica mozga
Meningismus

R29.2

Patološki refleks
Reflexus abnormalis

R29.3

Patološki položaj tela
Positio corporis abnormalis

R29.4

Škripanje u kuku
Coxa crepitans

R29.6

Sklonost ka padanju, neklasifikovana na drugom mestu
Tendentio cadende, non alibi classificata

R29.8

Drugi i neoznačeni simptomi i znaci nervnog i mišićno-koštanog sistema
Symptomata et signa systematis nervosi et musculosceletalis alia et non specificata

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.