Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

R00-R09

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

R10-R19

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

R20-R23

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva

R25-R29

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema

R30-R39

Simptomi i znaci mokraćnog sistema

R40-R46

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja

R47-R49

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa

R50-R69

Opšti simptomi i znaci

R70-R79

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze

R70

Akutna povećana sedimentacija eritrocita i poremećaji viskoznosti plazme krvi
Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis

R70.0

Povećana sedimentacija
Hypersedimentatio

R70.1

Povećana viskoznost plazme
Hyperviscositas

R71

Poremećaji crvenih krvnih zrnaca
Disordines erythrocytorum

R72

Nenormalnost belih krvnih zrnaca, neklasifikovana na drugom mestu
Abnormitas leucocytorum non alibi classificata

R73

Povišen nivo šećera u krvi
Hyperglycaemia

R73.0

Abnormalni nalaz testa opterećenja glukozom
Gradus glycosi abnormalis (test)

R73.9

Povišen nivo šećera u krvi, neoznačen
Hyperglycaemia, non specificata

R74

Nenormalan nivo enzima u serumu krvi
Gradus seroenzymarum abnormalis

R74.0

Povećane transaminaze i dehidrogenaze mlečne kiseline (LDH)
Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)

R74.8

Nenormalan nivo drugih enzima u serumu krvi
Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis

R74.9

Nenormalan nivo enzima u serumu krvi, neoznačen
Gradus seroenzymarum abnormalis, non specificatus

R75

Laboratorijski dokaz o prisustvu virusa humane imunodeficijencije (HIV)
Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)

R76

Druge nenormalni imunološki nalazi u serumu
Abnormitates seroimmunologicae aliae

R76.0

Povećani titar antitela
Vibratio anticorporum acuta

R76.1

Abnormalna reakcija na tuberkulinski test
Reactio abnormalis in proba tuberculini

R76.2

Lažno pozitivna serološka reakcija na sifilis
Reactio serologica syphilitica falsepositiva

R76.8

Drugi označeni nenormalnan imunološki nalaz u serumu
Abnormitates seroimmunologicae aliae, specificatae

R76.9

Nenormalan imunološki nalaz u serumu, neoznačen
Abnormitas immunologica, non specificata

R77

Drugi poremećaji belančevina u krvi
Disordines proteini in sanguine alii

R77.0

Poremećaj albumina
Disordo albumini

R77.1

Poremećaj globulina
Disordo globulini

R77.2

Poremećaj alfafetoproteina
Disordo alfafetoproteini

R77.8

Drugi označeni poremećaji belančevina u krvi
Disordines proteini in sanguine alii, specificati

R77.9

Poremećaj belančevina u krvi, neoznačen
Disordo proteini in sanguine, non specificatus

R78

Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
Medicamenta et substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae

R78.0

Alkohol u krvi
Alcoholaemia

R78.1

Opijati u krvi
Opiataemia

R78.2

Kokain u krvi
Cocainaemia

R78.3

Halucinogen u krvi
Hallucinogenaemia

R78.4

Druge droge u krvi koje uzrokuju zavisnost
Medicamenta narcotica in sanguine, cum potentia additiva, alia

R78.5

Psihotropni lek u krvi
Medicamentum psychotropicum in sanguine

R78.6

Steroidi u krvi
Steroidaemia

R78.7

Povećanje količine teških metala u krvi
Hypermetallaemia

R78.8

Druge označene supstance u krvi kojih normalno nema
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae, specificatae

R78.9

Neoznačena supstanca u krvi koje normalno nema
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, non specificata

R79

Drugi nenormalni hemijski nalazi krvi
Chemicaemiae abnormales aliae

R79.0

Poremećaj minerala u krvi
Disordo mineralium in sanguine

R79.8

Drugi označeni nenormalni hemijski nalazi krvi
Chemicaemiae abnormales aliae, specificatae

R79.9

Nenormalan hemijski nalaz krvi, neoznačen
Chemicaemia abnormalis, non specificata

R80-R82

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze

R83-R89

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze

R90-R94

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze

R95-R99

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.