MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F20

Schizofrénia
Schizophrenia

F20.0

Paranoidná schizofrénia
Schizophrenia paranoides

F20.1

Hebefrénna schizofrénia
Schizophrenia hebephrenica

F20.2

Katatonická schizofrénia
Schizophrenia catatonica

F20.3

Nediferencovaná schizofrénia
Schizophrenia non differentialis

F20.4

Postchizofrenická depresia
Depressio postschizophrenica

F20.5

Reziduálna schizofrénia
Schizophrenia residualis

F20.6

Jednoduchá schizofrénia
Schizophrenia simplex

F20.8

Iná schizofrénia
Schizophrenia alia

F20.9

Schizofrénia, bližšie neurčená
Schizophrenia, non specificata

F21

Schizotypová porucha
Disordo schizotypicus

F22

Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Psychoses paranoides persistentes

F22.0

Porucha s bludmi
Paranoia

F22.8

Iná pretrvávajúca porucha s bludmi
Psychoses paranoides persistentes aliae

F22.9

Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená
Psychosis paranoides persistens, non specificata

F23

Akútne a prechodné psychotické poruchy
Psychoses acutae et transitivae

F23.0

Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae

F23.1

Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae

F23.2

Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
Psychosis acuta schizophreniae similis
115
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
Ide o akútnu psychotickú poruchu, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne ustálené a oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako mesiac a chýbajú polymorfné nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).
Akútna (bližšie neurčená) schizofrénia
Krátka schizofreniformná:
• psychóza
• porucha
Oneirofrénia
Schizofrénna reakcia
Nepatrí sem:
Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii) (F06.2)
Iná schizofrénia, bližšie neurčená (F20.8)
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

F23.3

Iné akútne psychotické poruchy s prevahou bludov
Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae

F23.8

Iné akútne a prechodné psychotické poruchy
Psychoses acutae et transitivae aliae

F23.9

Akútne a prechodné psychotické poruchy, bližšie neurčené
Psychosis acuta et transitiva, non specificata

F24

Indukovaná porucha s bludmi
Psychosis paranoides inducta

F25

Schizoafektívne poruchy
Psychoses schizoaffectivae

F25.0

Schizoafektívna porucha, manický typ
Psychosis schizoaffectiva, typus maniacus

F25.1

Schizoafektívna porucha, depresívny typ
Psychosis schizoaffectiva, typus depressivus

F25.2

Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Psychosis schizoaffectiva, typus mixtus

F25.8

Iná schizoafektívna porucha
Psychoses schizoaffectivae aliae

F25.9

Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená
Psychosis schizoaffectiva, non specificata

F28

Iná neorganická psychotická porucha
Psychosis non organica, typus alius

F29

Neorganická psychóza, bližšie neurčená
Psychosis non organica, non specificata

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.