Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

F00-F09

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39

Afektívne poruchy

F40-F48

Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F40

Fóbická úzkostná porucha
Disordines anxiosi phobici

F40.0-

Agorafóbia

F40.00

Agorafóbia bez panickej poruchy

F40.01

Agorafóbia s panickou poruchou
117
Neurotické stresom podmienené somatoformné poruchy
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

F40.1

Sociálna fóbia
Phobia socialis

F40.2

Špecifická (izolovaná) fóbia
Phobia specifica (separata)

F40.8

Iná fóbická úzkostná porucha
Disordines phobici anxiosi alii

F40.9

Fóbická úzkostná porucha
Disordo phobica anxiosus non specificatus

F41

Iné úzkostné poruchy
Disordines anxiosi alii

F41.0

Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť]
Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale

F41.1

Generalizovaná úzkostná porucha
Disordo anxiosus generalisatus

F41.2

Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
Disordo anxiosus et depressivus mixtus

F41.3

Iná zmiešaná úzkostná porucha
Disordo anxiosus mixtus alius

F41.8

Iná úzkostná porucha, bližšie určená
Disordines anxiosi alii specificati

F41.9

Úzkostná porucha, bližšie neurčená
Disordo anxiosus, non specificatus

F42

Obsedantno-kompulzívna porucha
Disordo obsessivocompulsivus

F42.0

Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie
Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

F42.1

Prevažne kompulzívne konanie [obsedantné rituály]
Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

F42.2

Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie
Actiones et ideae obsessivae mixtae

F42.8

Iné obsedantno-kompulzívna poruchy
Disordines obsessivo-compulsivi alii

F42.9

Obsedantno-kompulzívna poruchy, bližšie neurčené
Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus

F43

Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae

F43.0

Akútna stresová reakcia
Reactio stressogenes acuta

F43.1

Posttraumatická stresová porucha
Disordo posttraumaticus stressogenes

F43.2

Adaptačné poruchy
Disordines accomodationis

F43.8

Iná reakcia na ťažký stres
Reactio stressogenes gradus majoris, alia

F43.9

Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená
Reactio stressogenes gradus majoris, non specificata

F44

Disociatívne [konverzné] poruchy
Disordines dissociativi (conversiones)

F44.0

Disociatívna amnézia
Amnesia dissociativa

F44.1

Disociatívna fúga
Fuga dissociativa

F44.2

Disociačný stupor
Stupor dissociativus

F44.3

Tranz a posadnutosť
Extasis et disordines possessivi

F44.4

Disociatívna motorická porucha
Disordines musculorum dissociativi

F44.5

Disociatívne záchvaty
Convulsiones dissociativae

F44.6

Disociatívna anestézia a strata citlivosti
Anaesthesia dissociativa et perditio sensoria

F44.7

Zmiešaná disociatívna [konverzná] porucha
Disordines dissociativi (conversivi) mixti

F44.8-

Iná disociatívna [konverzná] porucha

F44.80

Ganserov syndróm

F44.81

Viacpočetná osobnosť

F44.82

Prechodná disociatívna [konverzná] porucha v detstve a v mladosti

F44.88

Iná disociatívna [konverzná] porucha

F44.9

Disociatívna [konverzná] porucha, bližšie neurčená
Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus

F45

Somatoformné poruchy
Disordines somatoformes

F45.0

Somatizačná porucha
Disordo somatisationalis

F45.1

Nediferencovaná somatoformná porucha
Disordo somatoformis non differentialis

F45.2

Hypochondrická porucha
Disordo hypochondrialis

F45.3-

Somatoformná autonómna dysfunkcia

F45.30

Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy

F45.31

Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice

F45.32

Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice

F45.33

Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchacej sústavy

F45.34

Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy

F45.37

Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých orgánov a sústav

F45.38

Somatoformná autonómna dysfunkcia iných orgánov a sústav

F45.39

Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného orgánu a sústavy

F45.4-

Pretrvávajúca bolesťová porucha

F45.40

Pretrvávajúca somatoformná bolesťová porucha

F45.41

Chronická bolesťová porucha so somatickými a psychickými faktormi

F45.8

Iná somatoformná porucha
Disordines somatoformes alii

F45.9

Somatoformná porucha, bližšie neurčená
Disordo somatoformis, non specificatus

F48

Iné neurotické poruchy
Disordines neurotici alii

F48.0

Neurasténia
Neurasthenia

F48.1

Syndróm depersonalizácie a derealizácie
Syndroma depersonalisationis-derealisationis

F48.8

Iné neurotické poruchy, bližšie určené
Disordines neurotici specificati, alii

F48.9

Neurotická porucha, bližšie neurčená
Disordo neuroticus, non specificatus

F50-F59

Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov

F60-F69

Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79

Duševná zaostalosť [Mentálna retardácia]

F80-F89

Poruchy psychického vývinu

F90-F98

Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

F99-F99

Duševné poruchy, bližšie neurčené

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.