MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00-R09

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené

R10-R19

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha

R20-R23

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva

R25-R29

Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

R30-R39

Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy

R40-R46

Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

R47-R49

Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

R50-R69

Celkové subjektívne a objektívne príznaky

R50

Horúčka iného a neznámeho pôvodu
Febris causae ignotae aliae

R50.2

Horúčka zapríčinená liekmi
Febris propter medicamentum

R50.8-

Iná horúčka, bližšie určená

R50.80

Horúčka neznámeho pôvodu

R50.88

Iná horúčka, bližšie určená

R50.9

Horúčka, bližšie neurčená
Febris, non specificata

R51

Bolesť hlavy
Cephalalgia

R52

Bolesť, nezatriedená inde
Dolor, non alibi classificatus

R52.0

Akútna bolesť
Dolor acutus
270
Iné subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

R52.1

Chronická neutíšiteľná bolesť
Dolor intolerabilis chronicus

R52.2

Iná chronická bolesť
Dolor chronicus alius

R52.9

Bolesť, bližšie neurčená
Dolor, non specificatus

R53

Malátnosť a únava
Languor et lassitudo

R54

Senilita
Senilitas

R55

Synkopa a kolaps
Syncopa et collapsus

R56

Kŕče, nezatriedené inde
Convulsiones, non alibi classificatae

R56.0

Febrilné kŕče
Convulsiones febriles

R56.8

Iné kŕče, bližšie neurčené
Convulsiones aliae et non specificatae

R57

Šok, nezatriedený inde
Afflictus (shock), non alibi classificatus

R57.0

Kardiogénny šok
Afflictus (shock) cardiacus

R57.1

Hypovolemický šok
Afflictus (shock) hypovolaemicus

R57.2

Septický šok
Afflictus (shock) septicus

R57.8

Iný šok
Afflictus (shock) alius

R57.9

Šok, bližšie neurčený
Afflictus (shock), non specificatus

R58

Krvácanie, nezatriedené inde
Haemorrhagia, non alibi classificata

R59

Zväčšenie lymfatických uzlín
Hypertrophia lymphonodorum

R59.0

Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín
Hypertrophia lymphonodorum localisata

R59.1

Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín
Hypertrophia lymphonodorum generalisata

R59.9

Zväčšenie lymfatických uzlín, bližšie neurčené
Hypertrophia lymphonodorum, non specificata

R60

Opuch, nezatriedený inde
Oedema, non alibi classificatum

R60.0

Lokalizovaný opuch
Oedema localisatum

R60.1

Generalizovaný opuch
Oedema generalisatum

R60.9

Opuch, bližšie neurčený
Oedema, non specificatum

R61

Hyperhidróza
Hyperhydrosis

R61.0

Lokalizovaná hyperhidróza
Hyperhydrosis localisata

R61.1

Generalizovaná hyperhidróza
Hyperhydrosis generalisata

R61.9

Hyperhidróza, bližšie neurčená
Hyperhydrosis, non specificata

R62

Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
Insufficientia evolutonis physiologicae

R62.0

Oneskorené dosiahnutie očakávaného stupňa fyziologického vývinu
Retardatio

R62.8

Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
Insufficientia evolutionis physiologicae alia

R62.9

Zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine, bližšie neurčené
Insufficientia evolutionis physiologicae, non specificata

R63

Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris

R63.0

Anorexia (nechutenstvo)
Anorexia

R63.1

Polydipsia
Polydipsia

R63.2

Polyfágia
Polyphagia

R63.3

Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy
Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

R63.4

Abnormálne chudnutie
Amissio ponderis abnormalis

R63.5

Abnormálne priberanie
Saginatus abnormalis

R63.6

Nedostatočný príjem potravy a vody v dôsledku zanedbávania seba samého
Insuficientia receptionis alimenti et aquae propter neglecti am sui

R63.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris alia

R64

Kachexia (vycivenosť)
Cachexia

R65

Syndróm systémovej zápalovej odpovede [SIRS]
Syndroma responsi inflammatorii systemici [SIRS]

R65.0

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčného pôvodu bez orgánového zlyhávania
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi sine defectu organorum

R65.1

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi cum defectu organorum

R65.2

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy bez orgánového zlyhávania
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi sine defectu organorum

R65.3

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi cum defectu organorum

R65.9

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS), bližšie neurčený
Syndroma responsi inflammatorii systemici, non specificatum

R68

Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky
Symptomata et signa generalia alia

R68.0

Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia
Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

R68.1

Nešpecifické príznaky charakteristické pre dojčenský vek
Symptomata infantium, non specificata

R68.2

Suchosť úst, bližšie neurčená
Siccitas oris, non specificata

R68.3

Kyjačikovité prsty
Digiti nodulosi

R68.8

Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky, bližšie určené
Symptomata et signa generalia alia, specificata

R69

Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti
Causae morbiditatis incognitae et non specificatae

R70-R79

Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy

R80-R82

Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy

R83-R89

Abnormálne nálezy pri vyšetrovaní iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy

R90-R94

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy

R95-R99

Nepresne určené a neznáme príčiny smrti

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.