Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00-Z13

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke

Z20-Z29

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám

Z20

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám

Z20.0

Kontakt a vystavenie prenosným črevným chorobám

Z20.1

Kontakt a vystavenie tuberkulóze

Z20.2

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám s prevažne pohlavným spôsobom prenášania

Z20.3

Kontakt a vystavenie besnote

Z20.4

Kontakt a vystavenie ružienke

Z20.5

Kontakt a vystavenie vírusovej hepatitíde

Z20.6

Kontakt a vystavenie HIV (vírusu ľudského imunodeficitu)

Z20.7

Kontakt a vystavenie pedikulóze (zavšiveniu), akarinóze a iným parazitovým zamoreniam

Z20.8

Kontakt a vystavenie inej prenosnej chorobe

Z20.9

Kontakt a vystavenie bližšie neurčenej prenosnej chorobe

Z21

Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu)

Z22

Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby

Z22.0

Nosičstvo pôvodcu brušného týfusu

Z22.1

Nosičstvo pôvodcu inej črevnej infekčnej choroby

Z22.2

Nosičstvo pôvodcu záškrtu

Z22.3

Nosičstvo pôvodcu inej bližšie určenej baktériovej infekcie

Z22.4

Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby s prevažne pohlavným spôsobom prenášania

Z22.5

Nosičstvo vírusu hepatitídy

Z22.6

Nosičstvo humánneho T-lymfotropného vírusu 1.typu [HTLV-1]

Z22.8

Nosičstvo pôvodcu inej infekčnej choroby

Z22.9

Nosičstvo pôvodcu bližšie neurčenej infekčnej choroby

Z23

Potreba imunizácie proti jednotlivým baktériovým chorobám

Z23.0

Potreba imunizácie výlučne proti cholere

Z23.1

Potreba imunuzácie výlučne proti týfusu – paratýfusu [TAB]

Z23.2

Potreba imunizácie proti tuberkulóze [BCG]

Z23.3

Potreba imunizácie proti moru

Z23.4

Potreba imunizácie proti tularémii

Z23.5

Potreba imunizácie výlučne proti tetanu

Z23.6

Potreba imunizácie výlučne proti záškrtu

Z23.7

Potreba imunizácie výlučne proti čiernemu kašľu

Z23.8

Potreba imunizácie proti inej jednotlivej baktériovej chorobe

Z24

Potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám

Z24.0

Potreba imunizácie proti poliomyelitíde

Z24.1

Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu, prenášanému článkonožcami

Z24.2

Potreba imunizácie proti besnote

Z24.3

Potreba imunizácie proti žltej zimnici

Z24.4

Potreba imunizácie výlučne proti osýpkam

Z24.5

Potreba imunizácie výlučne proti ružienke

Z24.6

Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde

Z25

Potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám

Z25.0

Potreba imunizácie výlučne proti mumpsu

Z25.1

Potreba imunizácie výlučne proti chrípke

Z25.8

Potreba imunizácie proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe

Z26

Potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám

Z26.0

Potreba imunizácie proti leišmanióze

Z26.8

Potreba imunizácie proti iným bližšie určeným jednotlivým infekčným chorobám

Z26.9

Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe

Z27

Potreba imunizácie proti kombinácii infekčných chorôb

Z27.0

Potreba imunizácie proti cholere s týfusom – paratýfusom [Cholera+TAB]

Z27.1

Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu [DPT]

Z27.2

Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s týfusom – paratýfusom [DPT+TAB]

Z27.3

Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s poliomyelitídou [DPT+Polio]

Z27.4

Potreba imunizácie proti osýpkam – parotitíde – ružienke [MMR]

Z27.8

Potreba imunizácie proti inej kombinácii infekčných chorôb

Z27.9

Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej kombinácii infekčných chorôb

Z28

Nevykonaná imunizácia

Z28.0

Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu

Z28.1

Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov alebo pod tlakom okolia

Z28.2

Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov

Z28.8

Nevykonaná imunizácia pre iný dôvod

Z28.9

Nevykonaná imunizácia pre bližšie neurčený dôvod

Z29

Potreba iných preventívnych postupov

Z29.0

Izolácia ako preventívne opatrenie

Z29.1

Profylaktická imunoterapia

Z29.2-

Iná profylaktická chemoterapia

Z29.20

Lokálna profylaktická chemoterapia

Z29.21

Celková profylaktická chemoterapia
292
Iné osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s chytľavými chorobami
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

Z29.28

Iná profylaktická chemoterapia

Z29.8

Iný profylaktický postup, bližšie určený

Z29.9

Profylaktický postup, bližšie neurčený

Z30-Z39

Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou

Z40-Z54

Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti

Z55-Z65

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Z70-Z76

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.