MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G10

Huntingtonova nemoc
Morbus Huntington

G11

Dědičná ataxie
Ataxia hereditaria

G11.0

Vrozená neprogresivní ataxie
Ataxia non progressiva congenita

G11.1

Mozečková (cerebelární) ataxie s časným nástupem
Ataxia cerebellaris initio praecoccae

G11.2

Mozečková (cerebelární) ataxie s pozdním nástupem
Ataxia cerebellaris tardiva

G11.3

Mozečková (cerebelární) ataxie s vadnou reparací DNA
Ataxia cerebellaris cum defectu DNA

G11.4

Dědičná spastická paraplegie
Paraplegia spastica hereditaria

G11.8

Jiné dědičné ataxie
Ataxiae hereditariae aliae

G11.9

Dědičná ataxie NS
Ataxia hereditaria, non specificata

G12

Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia

G12.0

Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
Atrophia musculorum spinalis infantilis, typus I (Werdnig-Hoffman]

G12.1

Jiná zděděná spinální svalová atrofie
Atrophia musculorum spinalis hereditaria alia

G12.2

Nemoci motorického neuronu
Morbus neuroni motorii

G12.8

Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromata affinia spinalia alia

G12.9

Míšní svalová atrofie NS
Atrophia musculorum spinalis, non specificata

G13*

Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu přinemocech zařazených jinde
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis alibi classificatis

G13.0*

Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
Neuropathia et neuromyopathia paraneoplastica

G13.1*

Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis neoplastici aliae

G13.2*

Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+‚ E03.–+)
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in myxoedema

G13.8*

Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
Atrophia systemica praecipue systema nervosum centrale afficientes in morbis aliis alibi classificatis

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.