MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G60

Dědičná a idiopatická neuropatie
Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica

G60.0

Dědičná motorická a senzorická neuropatie
Neurophatia motoria et sensualis hereditaria

G60.1

Refsumova nemoc
Morbus Refsum

G60.2

Neuropatie ve spojení s dědičnou ataxií
Neuropathia cum ataxia hereditaria

G60.3

Idiopatická progresivní neuropatie
Neuropathia idiopathica progressiva

G60.8

Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
Neuropathiae hereditariae et idiopathicae aliae

G60.9

Dědičná a idiopatická neuropatie NS
Neuropathia hereditaria et idiopathica, non specificata

G61

Zánětlivá polyneuropatie
Polyneuropathia inflammatoria

G61.0

Guillainův–Barréův syndrom
Syndroma Guillain-Barre

G61.1

Sérová neuropatie
Neuropathia serumica

G61.8

Jiné zánětlivé polyneuropatie
Polyneuropathiae inflammatoriae aliae

G61.9

Zánětlivá polyneuropatie NS
Polyneuropathia inflammatoria, non specificata

G62

Jiné polyneuropatie
Polyneuropathiae aliae

G62.0

Polyneuropatie způsobená léčivy
Polyneuropathia medicamentosa

G62.1

Alkoholická polyneuropatie
Polyneuropathia alcoholica

G62.2

Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
Polyneuropathia propter factores toxicos alios

G62.8

Jiné určené polyneuropatie
Polyneuropathiae specificatae, aliae

G62.9

Polyneuropatie NS
Polyneuropthia, non specificata

G63*

Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
Polyneuropathia in morbis alibi classificatis

G63.0*

Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Polyneuropathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

G63.1*

Polyneuropatie při novotvarech (C00–D48+)
Polyneuroropathia ad neoplasma

G63.2*

Diabetická polyneuropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtémmístě)
Polyneuropathia diabetica

G63.3*

Polyneuropatie při jiných nemocech endokrinních a přeměny látek (E00–E07+‚E15–E16+‚ E20–E34+‚ E70–E89+)
Polyneuropathia in morbis endocrinis et metabolicis aliis

G63.4*

Polyneuropatie při nutričních karencích (E40–E64+)
Polyneuropathia ad defficientiam nutritionalem

G63.5*

Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30–M35+)
Polyneuropathia in disordinibus textus connexivi systemicis

G63.6*

Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00–M25+‚ M40–M96+)
Polyneuropathia in disordinibus muscularis et osseis aliis

G63.8*

Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Polyneuropathia in morbis aliis alibi classificatis

G64

Jiné nemoci periferní nervové soustavy
Disordines sistematis nervosi peripherici alii

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.