MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G40

Epilepsie – padoucnice
Epilepsia

G40.0

Idiopatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace sezáchvaty lokalizovaného nástupu
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu focali

G40.1

Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizaces jednotlivými parciálními záchvaty
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu simplici partiali

G40.2

Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizaces komplexem parciálních záchvatů
Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu complexo partiali

G40.3

Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
Epilepsia idiopathica generalisata et syndromata epileptica

G40.4

Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
Epilepsia generalisata alia et syndromata epileptica

G40.5

Zvláštní epileptické syndromy
Syndromata epileptica specifica

G40.6

Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
Epilepsia Grand mal, non specificata (cum Petit mal sive sine Petit mal)

G40.7

Petit mal bez záchvatů grand mal NS
Petit mal, non specificatus, sine Grand mal

G40.8

Jiná epilepsie
Epilepsia alia

G40.9

Epilepsie NS
Epilepsia, non specificata

G41

Status epilepticus
Status epilepticus

G41.0

Grand mal–status epilepticus
Status epilepticus, Grand mal

G41.1

Petit mal status epilepticus (status epilepticus primárně generalizovaných záchvatů typuabsencí)
Status epilepticus, Petit mal

G41.2

Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
Status epilepticus impetuum complexorum partialium

G41.8

Jiný status epilepticus
Status epileptici alii

G41.9

Status epilepticus NS
Status epilepticus, non specificatus

G43

Migréna
Migraena

G43.0

Migréna bez aury (běžná migréna)
Migraena simplex [sine aura]

G43.1

Migréna s aurou (klasická migréna)
Migraena classica [cum aura]

G43.2

Status migrenosus
Status migraenosus

G43.3

Komplikovaná migréna
Migraena complicata

G43.8

Jiná migréna
Migraena alia

G43.9

Migréna NS
Migraena, non specificata

G44

Jiné syndromy bolesti hlavy
Syndromata cephalalgica alia

G44.0

Syndrom nakupených bolestí hlavy
Syndroma cephalalgica „cluster”

G44.1

Cévní bolest hlavy nezařazená jinde
Cephalalgia vascularis, non alibi classificata

G44.2

Tenzní typ bolesti hlavy
Cephalalgia tensionalis

G44.3

Chronická poúrazová bolest hlavy
Cephalalgia posttraumatica chronica

G44.4

Bolest hlavy vyvolaná léčivy nezařazená jinde
Cephalalgia medicamentosa, non alibi classificata

G44.8

Jiné určené syndromy bolesti hlavy
Syndromata cephalalgica specificata, alia

G45

Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia

G45.0

Syndrom vertebro-bazilární arterie
Syndroma arteriae vertebrobasalis

G45.1

Syndrom arterie karotické (hemisferický)
Syndroma arteriae carotidis (hemisphaericae)

G45.2

Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
Syndromata arteriarum praecerebralium bilateralia et multiplicia

G45.3

Prchavá slepota
Amaurosis fugax

G45.4

Přechodná celková amnézie
Amnesia globalis transitiva

G45.8

Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia, alii

G45.9

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) NS
Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii non specificati

G46*

Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus

G46.0*

Syndrom střední tepny mozkové (I66.0+)
Syndroma arteriae cerebri mediae

G46.1*

Syndrom přední tepny mozkové (I66.1+)
Syndroma arteriae cerebri anterioris

G46.2*

Syndrom zadní tepny mozkové (I66.2+)
Syndroma arteriae cerebri posterioris

G46.3*

Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60–I67+)
Syndroma apoplexiae trunci cerebri

G46.4*

Syndrom cévního postižení mozečku (I60–I67+)
Syndroma apoplexiae cerebellaris

G46.5*

Čistý motorický lakunární syndrom (I60–I67+)
Syndroma lacunaris motoria purum

G46.6*

Čistý sensorický lakunární syndrom (I60–I67+)
Syndroma lacunaris sensualis purum

G46.7*

Jiné lakunární syndromy (I60–I67+)
Syndromata lacunaria alia

G46.8*

Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
Syndromata vascularia cerebri alia in morbis cerebrovascularibus

G47

Poruchy spánku
Disordines somni

G47.0

Poruchy usínání a trvání spánku (insomnie)
Insomnia

G47.1

Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)
Hypersomnia

G47.2

Poruchy spánkového cyklu
Disordines rhythmi somnii et virgiliae

G47.3

Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
Apnoea ad somnum

G47.4

Narkolepsie a katalepsie
Narcolepsia et cataplexia

G47.8

Jiné poruchy spánku
Disordines somni alii

G47.9

Porucha spánku NS
Disordo somni, non specificatus

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.