MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G70

Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
Myasthenia gravis et disordines myoneurales alii

G70.0

Myasthenia gravis
Myasthenia gravis

G70.1

Toxické myoneurální poruchy
Disordines myoneurales toxici

G70.2

Vrozená nebo vývojová myastenie
Myasthenia congenita evolutionalis

G70.8

Jiné určené myoneurální poruchy
Disordines myoneurales specificati, alii

G70.9

Myoneurální porucha NS
Disordo myoneuralis, non specificatus

G71

Primární poruchy svalů
Disordines musculorum primarii

G71.0

Svalová dystrofie
Dystrophia musculorum

G71.1

Myotonické poruchy
Disordines myotonici

G71.2

Vrozené myopatie
Myopathia congenita

G71.3

Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
Myopathia mitochoodrialis, non alibi classificata

G71.8

Jiné primární poruchy svalů
Disordines musculorum primarii alii

G71.9

Primární porucha svalu NS
Disordo musculorum primarius, non specificatus

G72

Jiné myopatie
Myopathiae aliae

G72.0

Myopatie způsobená léčivy
Myopathia medicamentosa

G72.1

Alkoholická myopatie
Myopathia alcoholica

G72.2

Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
Myopathia propter factores toxicos alia

G72.3

Periodické ochrnutí
Paralysis periodica

G72.4

Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
Myopathia inflammatoria non alibi classificata

G72.8

Jiné určené myopatie
Myopathiae specificatae, aliae

G72.9

Myopatie NS
Myopathia, non specificata

G73*

Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
Disordines connexio myoneurales et musculorum in morbis alibi classificatis

G73.0*

Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
Syndromata myasthenicum in morbis endocrinis

G73.1*

Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)
Syndroma Lambert-Eaton

G73.2*

Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00–D48+)
Syndromata myasthenicum ad neoplasma

G73.3*

Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
Syndromata myasthenicum in morbis aliis alibi classificatis

G73.4*

Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Myopathia in morbis infectivis et parasitaris alibi classificatis

G73.5*

Myopatie při endokrinních nemocech
Myopathia in morbis endocrinis

G73.6*

Myopatie při poruchách přeměny látek
Myopathia in morbis metabolicis

G73.7*

Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Myopathia in morbis aliis alibi classificatis

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.