MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G35

Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex]
Sclerosis multiplex

G36

Jiná akutní roztroušená demyelinizace
Demyelinisatio disseminata acuta alia

G36.0

Neuromyelitis optica [Devicova]
Neuromyelitis optica [Devic]

G36.1

Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta [Hurst]

G36.8

Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
Demyelinisatio disseminata acuta specificata alia

G36.9

Akutní roztroušená demyelinizace NS
Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

G37

Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii

G37.0

Difuzní skleróza
Sclerosis cerebri diffusa

G37.1

Centrální demyelinizace corpus callosum
Demyelinisatio corporis callosi centralis

G37.2

Myelinolýza mozkového mostu
Myelinolysis pontis centralis

G37.3

Akutní transverzální myelitida pří demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
Myelitis transversa acuta in morbo demyelinisato sistematis nervosi centralis

G37.4

Subakutní nekrotizující myelitida
Myelitis necroticans subacuta

G37.5

Koncentrická skleróza [Balóova]
Sclerosis cerebri concentrica [Balo]

G37.8

Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis specificati, alii

G37.9

Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
Morbus demyelinans systematis nervosi centralis, non specificatus

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.