MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G50

Poruchy trojklaného nervu [nervi trigemini]
Disordines nervi trigemini

G50.0

Neuralgie trojklaného nervu
Neuralgia nervi trigemini

G50.1

Atypická bolest obličeje
Dolor facialis atypicus

G50.8

Jiné poruchy trojklaného nervu
Disordines nervi trigemini alii

G50.9

Porucha trojklaného nervu NS
Disordo nervi trigemini, non specificatus

G51

Poruchy lícního nervu [nervi facialis]
Disordines nervi facialis

G51.0

Bellova obrna
Paralysis nervi facialis

G51.1

Ganglionitis geniculata
Ganglionitis geniculata

G51.2

Melkerssonův syndrom
Syndroma Melkersson

G51.3

Klonický hemifaciální spazmus
Spasmus hemifacialis cionicus

G51.4

Lícní myokymie
Myokymia facialis

G51.8

Jiné poruchy lícního nervu
Disordines nervi facialis alii

G51.9

Porucha lícního nervu NS
Disordo nervi facialis, non specificatus

G52

Poruchy jiných mozkových nervů
Disordines nervorum cranialium aliorum

G52.0

Poruchy čichového nervu [nervi olfactorii]
Disordines nervi olfactorii

G52.1

Poruchy jazykohltanového nervu [nervi glossopharyngei]
Disordines nervi glossopharyngici

G52.2

Poruchy bloudivého nervu [nervi vagi]
Disordines nervi vagi

G52.3

Poruchy podjazykového nervu [nervi hypoglossi]
Disordines nervi hypoglossi

G52.7

Mnohočetné poruchy mozkových nervů
Disordines nervorum cranialium multiplices

G52.8

Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
Disordines nervorum cranialium specificatum aliorum

G52.9

Porucha mozkového nervu NS
Disordo nervi cranialis, non specificatus

G53*

Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
Disordines nervorum cranialium in morbis alibi classificatis

G53.0*

Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
Neuralgia postherpetica

G53.1*

Mnohočetné obrny mozkových nervů při infekčních a parazitárních nemocechzařazených jinde (A00–B99+)
Paralyses nervorum cranialium multiplices in morbis infectivis et parasitariis in morbis alibi classificatis

G53.2*

Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
Paralyses nervorum cranialium multiplices ad sarcoidosim

G53.3*

Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00–D48+)
Paralyses nervorum cranialium multiploces ad neoplasma

G53.8*

Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
Disordines nervorum cranialium alii in morbis alibi classificatis

G54

Nemoci nervových kořenů a pletení
Affectiones radicum et plexuum nervorum

G54.0

Poruchy pažní pleteně (brachiálního plexu)
Plexopathia brachialis

G54.1

Poruchy bederní a křížové pleteně (lumbosakrálního plexu)
Plexopathia lumbosacralis

G54.2

Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
Radiculopathia cervicalis, non alibi classificata

G54.3

Poruchy hrudních kořenů nezařazené jinde
Radiculopathia thoracalis, non alibi classificata

G54.4

Poruchy bederních a sakrálních kořenů nezařazené jinde
Radiculopathia lumbosacralis, non alibi classificata

G54.5

Neuralgická amyotrofie
Amyotrophia neuralgica

G54.6

Fantomový končetinový bolestivý syndrom
Syndroma phantomatis membri cum dolore

G54.7

Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
Syndroma phantomatis membri sine dolore

G54.8

Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
Affectiones radicum et plexuum nervorum aliae
127
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

G54.9

Porucha nervových kořenů a pletení NS
Affectio radicis et plexus nervi, non specificatus

G55*

Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
Compressio radicum et plexuum nervorum in morbis alibi classificatis

G55.0*

Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00–D48+)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad neoplasma

G55.1*

Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének(M50–M51+)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad disordines disci intervertebralis

G55.2*

Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.–+)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad spondylosim

G55.3*

Komprese nervových kořenů a pletení při jiných dorzopatiích (M45–M46+‚ M48.–+‚M53–M54+)
Compressiones radicum et plexuum nervorum ad dorsopathias alias

G55.8*

Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
Compressiones radicum et plexuum nervorum in morbis aliis alibi classificatis

G56

Mononeuropatie horní končetiny
Mononeuropathiae extremitatis superioris

G56.0

Syndrom karpálního tunelu
Syndroma canalis carpalis

G56.1

Jiná poškození nervi mediani
Laesiones nervi mediani aliae

G56.2

Poškození loketního nervu [nervi ulnaris]
Laesio nervi ulnaris

G56.3

Poškození vřetenního nervu [nervi radialis]
Laesio nervi radialis

G56.4

Kauzalgie
Causalgia

G56.8

Jiné mononeuropatie horní končetiny
Mononeuropahtiae extremitatis superioris aliae

G56.9

Mononeuropatie horní končetiny NS
Mononeuropathia extremitatis superioris, non specificata

G57

Mononeuropatie dolní končetiny
Mononeuropathiae extremitatis inferioris

G57.0

Poškození sedacího nervu [nervi ischiadici]
Laesio nervi ischiadici

G57.1

Meralgie parestetická
Meralgia paraesthetica

G57.2

Poškození stehenního nervu [nervi femoralis]
Laesio nervi femoralis

G57.3

Poškození postranního podkolenního nervu [nervi poplitei lateralis]
Laesio nervi peronaei

G57.4

Poškození středního podkolenního nervu [nervi poplitei medialis]
Laesio nervi sapheni

G57.5

Syndrom tarzálního tunelu
Syndroma canalis tarsalis

G57.6

Poškození chodidlového nervu [nervi plantaris]
Laesio nervi plantaris

G57.8

Jiné mononeuropatie dolní končetiny
Mononeuropathiae extremitatis inferioris aliae

G57.9

Mononeuropatie dolní končetiny NS
Mononeuropathia extremitatis inferioris, non specificata

G58

Jiné mononeuropatie
Mononeuropathiae aliae

G58.0

Neuropatie mezižeberní (interkostální)
Neuropathia intercostalis

G58.7

Mononeuritis multiplex
Mononeuritis multiplex

G58.8

Jiné přesně určené mononeuropatie
Mononeuropathiae, aliae specificatae

G58.9

Mononeuropatie NS
Mononeuropathia, non specificata

G59*

Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
Mononeuropathia in morbis alibi classificatis

G59.0*

Diabetická mononeuropatie (E10–E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
Mononeuropathia diabetica

G59.8*

Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
Mononeuropathiae aliae in morbi alibi classificati

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.