MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

P00-P04

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu

P05-P08

Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu

P10-P15

Poranění za porodu

P10

Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum

P10.0

Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
Haemorrhagia subduralis neonati traumatica per partum

P10.1

Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum

P10.2

Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
Haemorrhagia intraventricularis neonati trauma per partum
247
Poranění za porodu
Age
0 dní1 rok
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

P10.3

Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica, per partum

P10.4

Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum

P10.8

Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae, per partum

P10.9

Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum, non specificata

P11

Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum

P11.0

Edém mozku způsobený poraněním za porodu
Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum

P11.1

Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
Laesiones traumaticae cerebralis neonati specificatae aliae, per partum

P11.2

Nespecifikované poškození mozku‚ způsobené poraněním za porodu
Laesio traumatica cerebralis neonati non specificata, per partum

P11.3

Poranění lícního nervu za porodu
Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum

P11.4

Poranění jiných mozkových nervů za porodu
Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum

P11.5

Poranění páteře a míchy za porodu
Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum

P11.9

Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS
Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, per partum, non specificata

P12

Poranění vlasové části hlavy za porodu
Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum

P12.0

Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum

P12.1

Porodní nádor [caput succedaneum] způsobený za porodu
Caput succedaneum neonati, per partum

P12.2

Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per partum

P12.3

Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum

P12.4

Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
Laesio traumatica capillitii neonati „monitoring-systemate“

P12.8

Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum

P12.9

Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
Laesio traumatica capillitii neonati non specificata, per partum

P13

Poranění kostry za porodu
Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum

P13.0

Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
Fractura cranii neonati, per partum

P13.1

Jiná poranění lebky za porodu
Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum

P13.2

Poranění stehenní kosti za porodu
Laesio traumatica femoris neonati, per partum

P13.3

Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum

P13.4

Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
Fractura claviculae neonati, per partum

P13.8

Poranění jiných částí kostry za porodu
Laesiones traumaticae sceletales neonati aliae, per partum

P13.9

Poranění kostry za porodu NS
Laesio traumatica sceleti neonati non specificata, per partum

P14

Poranění periferní nervové soustavy za porodu
Laesiones traumaticae systematis nervosi peripherici neonati, per partum

P14.0

Obrna pažní pleteně „Erbův typ” způsobená poraněním za porodu
Paralysis Erb neonati, per partum

P14.1

Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ” způsobená poraněním za porodu
Paralysis Klumpke neonati, per partum

P14.2

Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
Paralysis nervi phrenici neonati, per partum

P14.3

Jiná poranění pažní pleteně za porodu
Laesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum

P14.8

Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
Laesiones traumaticae partium systematis nervosi peripherici neonati aliarum, per partum

P14.9

Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
Laesio traumatica systematis nervosi peripherici neonati, per partum, non specificata

P15

Jiné poranění za porodu
Laesiones traumaticae neonati aliae, per partum

P15.0

Poranění jater za porodu
Laesio traumatica hepatis neonati, per partum

P15.1

Poranění sleziny za porodu
Laesio traumatica lienis neonati, per partum

P15.2

Poranění musculus sternocleidomastoideus způsobené za porodu
Laesio traumatica musculi sternocleidomastoidei neonati, per partum

P15.3

Poranění oka za porodu
Laesio traumatica oculi neonati, per partum

P15.4

Poranění obličeje způsobené za porodu
Laesio traumatica faciei neonati, per partum

P15.5

Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
Laesio traumatica genitaliorum externorum neonati, per partum

P15.6

Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
Necrosis adiposa subcutanea neonati, per partum

P15.8

Jiná určená poranění za porodu
Laesiones traumaticae neonati, specificatae aliae, per partum

P15.9

Poranění za porodu NS
Laesio traumatica neonati, non specificata, per partum

P20-P29

Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období

P35-P39

Infekce specifické pro perinatální období

P50-P61

Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence

P70-P74

Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence

P75-P78

Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence

P80-P83

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence

P90-P96

Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.