Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R00

Abnormality srdeční činnosti (tepu)
Arrhytmiae cordis

R00.0

Tachykardie NS
Tachycardia, non specificata

R00.1

Bradykardie NS
Bradycardia, non specificata

R00.2

Palpitace
Palpitatio cordis

R00.8

Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
Arrhythmiae cordis aliae et non specificatae

R01

Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
Strepitus et soni cardiaci alii

R01.0

Benigní a nevinné srdeční šelesty
Strepitus cardiaci benigni et simplices

R01.1

Srdeční šelest NS
Strepitus cardiacus, non specificatus

R01.2

Jiné srdeční zvuky
Soni cardiaci alii

R02

Gangréna nezařazená jinde
Gangraena, non alibi classificata

R03

Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
Tensio sanguinea abnormalis, sine diagnosi

R03.0

Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali

R03.1

Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
Hypotensio, non specificata

R04

Krvácení z dýchacích cest
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum

R04.0

Krvácení z nosu [epistaxis]
Epistaxis

R04.1

Krvácení z hrdla
Haemorrhagia pharyngis

R04.2

Hemoptýza
Haemoptysis

R04.8

Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
Haemorrhagia partium tractuum respiratoriorum aliarum

R04.9

Krvácení z dýchacích cest NS
Haemorrhagia tractuum respiratoriorum, non specificata

R05

Kašel
Tussis

R06

Nepravidelnosti dýchání
Respirationes abnormales

R06.0

Dušnost [dyspnoe]
Dyspnoea

R06.1

Stridor
Stridor

R06.2

Sípání
Sibilus

R06.3

Periodické dýchání
Respiratio periodica

R06.4

Hyperventilace
Hyperventilatio

R06.5

Dýchání ústy
Respiratio oralis

R06.6

Škytání
Singultus

R06.7

Kýchání
Sternutatio

R06.8

Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
Respirationes abnormales aliae et non specificatae

R07

Bolest v hrdle a na hrudi
Dolor laryngicus et pectoralis
270
Jiné příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezynezařazené jinde
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

R07.0

Bolest v hrdle
Dolor pharyngis

R07.1

Bolest na hrudi při dýchání
Pleurodynia

R07.2

Prekordiální bolest
Dolor praecordialis

R07.3

Jiná bolest hrudi
Dolor pectoralis alius

R07.4

Bolest hrudi NS
Dolor pectoralis, non specificatus

R09

Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia

R09.0

Asfyxie
Asphyxia

R09.1

Zánět pohrudnice (pleuritida)
Pleuritis

R09.2

Zástava dechu
Stasis respiratoria

R09.3

Abnormální sputum
Sputum abnormale

R09.8

Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia, specificata

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.