MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R10

Břišní a pánevní bolest
Dolor abdominalis et pelvicus

R10.0

Akutní břicho
Dolor abdominalis acutus

R10.1

Bolest umístěná do horní části břicha
Dolor abdominalis superior

R10.2

Pánevní a perineální bolest
Dolor pelvicus et perinaealis

R10.3

Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
Dolor abdominalis inferior

R10.4

Jiná a neurčená břišní bolest
Dolor abdominalis alius, non specificatus

R11

Nauzea a zvracení
Nausea et vomitus

R12

Pálení žáhy
Pyrosis

R13

Dysfagie
Dysphagia

R14

Flatulence a příbuzné stavy
Flatulentia et status similes

R15

Inkontinence stolice
Incontinentia alvi

R16

Hepatomegalie a splenomegalie nezařazené jinde
Hepatomegalia et splenomegalia, non alibi classificatae

R16.0

Zvětšení jater (hepatomegalie) nezařazené jinde
Hepatomegalia, non alibi classificata

R16.1

Zvětšení sleziny (splenomegalie) nezařazené jinde
Splenomegalia, non alibi classificata
270
Jiné příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezynezařazené jinde
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

R16.2

Hepatomegalie se splenomegalií nezařazená jinde
Hepatomegalia cum splenomegalia, non alibi classificata

R17

Neurčená žloutenka
Icterus non specificatus

R18

Ascites
Ascites

R19

Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
Symptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia

R19.0

Zduření‚ útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
Intumescentia et tumefactia intraabdominalis et pelvica

R19.1

Abnormální střevní zvuky
Rhonchi intestinales abnormales

R19.2

Viditelná peristaltika
Peristalsis visibilis

R19.3

Ztuhlost (rigidita) břicha
Rigiditas abdominalis

R19.4

Změny vlastností střev
Mutatio assuetudinum intestinalium

R19.5

Jiné nepravidelnosti stolice
Abnormalitates alvi aliae

R19.6

Zápach z úst
Halitosis

R19.8

Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
Simptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia, specificata

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.