Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

R00-R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10-R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20-R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25-R29

Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy

R30-R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40-R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování

R47-R49

Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50-R69

Celkové příznaky a znaky

R50

Horečka jiného a neznámého původu
Febris causae ignotae aliae

R50.2

Horečka způsobená léky
Febris propter medicamentum

R50.8

Jiná určená horečka
Febris specificata alia

R50.9

Horečka NS
Febris, non specificata

R51

Bolest hlavy NS
Cephalalgia

R52

Bolest nezařazená jinde
Dolor, non alibi classificatus

R52.0

Akutní bolest
Dolor acutus

R52.1

Chronická neztišitelná bolest
Dolor intolerabilis chronicus

R52.2

Jiná chronická bolest
Dolor chronicus alius

R52.9

Bolest NS
Dolor, non specificatus

R53

Nevolnost a únava
Languor et lassitudo

R54

Stáří (senilita)
Senilitas
269
Stáří – senilita
Vysoký věk bez zmínky o psychóze
Stárnutí
Stařecká:
. astenie
. slabost
Age
60 léta24+ léta
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

R55

Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)
Syncopa et collapsus

R56

Křeče nezařazené jinde
Convulsiones, non alibi classificatae

R56.0

Febrilní křeče
Convulsiones febriles

R56.8

Jiné a neurčené křeče
Convulsiones aliae et non specificatae

R57

Šok nezařazený jinde
Afflictus (shock), non alibi classificatus

R57.0

Kardiogenní šok
Afflictus (shock) cardiacus

R57.1

Hypovolemický šok
Afflictus (shock) hypovolaemicus

R57.2

Septický šok
Afflictus (shock) septicus

R57.8

Jiný šok
Afflictus (shock) alius

R57.9

Šok NS
Afflictus (shock), non specificatus

R58

Krvácení nezařazené jinde
Haemorrhagia, non alibi classificata

R59

Zvětšené mízní uzliny
Hypertrophia lymphonodorum

R59.0

Lokalizované zvětšení mízních uzlin
Hypertrophia lymphonodorum localisata

R59.1

Celkové zvětšení mízních uzlin
Hypertrophia lymphonodorum generalisata

R59.9

Zvětšené mízní uzliny NS
Hypertrophia lymphonodorum, non specificata

R60

Edém (otok) nezařazený jinde
Oedema, non alibi classificatum

R60.0

Lokalizovaný edém
Oedema localisatum

R60.1

Celkový edém
Oedema generalisatum

R60.9

Edém NS
Oedema, non specificatum

R61

Nadměrné pocení (hyperhidróza)
Hyperhydrosis

R61.0

Lokalizovaná hyperhidróza
Hyperhydrosis localisata

R61.1

Generalizovaná hyperhidróza
Hyperhydrosis generalisata

R61.9

Hyperhidróza NS
Hyperhydrosis, non specificata

R62

Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Insufficientia evolutonis physiologicae

R62.0

Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
Retardatio

R62.8

Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Insufficientia evolutionis physiologicae alia

R62.9

Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
Insufficientia evolutionis physiologicae, non specificata

R63

Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris

R63.0

Anorexie – nechutenství
Anorexia

R63.1

Polydipsie
Polydipsia

R63.2

Polyfagie
Polyphagia

R63.3

Obtížné a špatně vedené krmení
Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

R63.4

Abnormální ztráta hmotnosti
Amissio ponderis abnormalis

R63.5

Dosažení abnormální hmotnosti
Saginatus abnormalis

R63.6

Nedostatečný příjem potravy a vody
Insuficientia receptionis alimenti et aquae propter neglecti am sui

R63.8

Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris alia

R64

Kachexie
Cachexia

R65

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi
Syndroma responsi inflammatorii systemici [SIRS]

R65.0

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu bez orgánového selhání
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi sine defectu organorum

R65.1

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu s orgánovým selháním
Syndroma responsi inflammatorii systemici infectivi cum defectu organorum

R65.2

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu bez orgánového selhání
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi sine defectu organorum

R65.3

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu s orgánovým selháním
Syndroma responsi inflammatorii systemici non infectivi cum defectu organorum

R65.9

Syndrom systémové zánětlivé odpovědi NS
Syndroma responsi inflammatorii systemici, non specificatum

R68

Jiné celkové příznaky a znaky
Symptomata et signa generalia alia

R68.0

Hypotermie‚ bez vazby na nízkou okolní teplotu
Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

R68.1

Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
Symptomata infantium, non specificata

R68.2

Suchost úst NS
Siccitas oris, non specificata

R68.3

Paličkovité prsty
Digiti nodulosi

R68.8

Jiné určené celkové příznaky a znaky
Symptomata et signa generalia alia, specificata

R69

Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
Causae morbiditatis incognitae et non specificatae

R70-R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80-R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83-R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy

R90-R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bezdiagnózy

R95-R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.