Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F00-F09

Organski i simptomatski duševni poremećaji

F10-F19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci

F20-F29

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji

F30-F39

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

F40-F48

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

F50-F59

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima

F60-F69

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F70-F79

Duševna zaostalost

F80-F89

Poremećaji razvoja psihe

F90-F98

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji

F90

Hiperkinetički poremećaji
Disordines hyperkinetici

F90.0

Poremećaj aktivnosti i poremećaj pažnje
Disordo activitatis et disordo attentionis

F90.1

Hiperkinetički poremećaj ponašanja
Disordo morum hyperkineticus
119
Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

F90.8

Drugi hiperkinetički poremećaji
Disordines hyperkinetici alii

F90.9

Hiperkinetički poremećaj, neoznačen
Disordo hyperkineticus, non specificatus

F91

Poremećaji ponašanja
Disordines morum

F91.0

Poremećaji ponašanja u porodici
Disordo morum in familia

F91.1

Poremećaj ponašanja uzrokovan nepotpunom socijalizacijom
Disordo morum non socialisatus

F91.2

Poremećaj socijalizovanog ponašanja
Disordo morum socialisatus

F91.3

Poremećaji protivljenja i prkosa
Disordo oppositus et provocatus

F91.8

Drugi poremećaji ponašanja
Disordines morum alii

F91.9

Poremećaj ponašanja, neoznačen
Disordo morum, non specificatus

F92

Mešoviti poremećaji ponašanja i emocija
Disordines morum et emotionum mixti

F92.0

Poremećaj ponašanja u vidu depresije
Disordo morum depressivus

F92.8

Drugi mešoviti poremećaji ponašanja i emocija
Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9

Mešovit poremećaj ponašanja i emocija, neoznačen
Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus

F93

Poremećaj emocija sa početkom u detinjstvu
Disordo emotionum in infantia oreus

F93.0

Anksiozni poremećaji odvajanja u detinjstvu
Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1

Fobijsko anksiozni poremećaj u detinjstvu
Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2

Socijalni anksiozni poremećaj u detinjstvu
Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3

Poremećaj suparništva sa bratom ili sestrom
Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8

Drugi poremećaji emocija u detinjstvu
Disordines emotionum in infantia orti alii

F93.9

Poremećaj emocija nastao u detinjstvu, neoznačen
Disordo emotionum puerilis, non specificatus

F94

Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
Disordines functionis socialis in infantia et adolescentia orti

F94.0

Probiračka nemost
Mutismus selectivus

F94.1

Reaktivni poremećaj vezivanja u detinjstvu
Disordo connoxivus reactivus puerilis

F94.2

Poremećaj vezivanja u detinjstvu
Disordo disinhibitionalis connexivus puerilis

F94.8

Drugi poremećaji socijalnog funkcionisanja u detinjstvu
Disordines functionalis socialis puerilis alii

F94.9

Poremećaj socijalnog funkcionisanja u detinjstvu, neoznačen
Disordo functionis socialis puerilis, non specificatus

F95

Tikovi – nevoljni pokreti mišića
Disordines spasmi involuntarii

F95.0

Prolazan tik
Tic transitorius

F95.1

Hronični motorni ili glasovni tik
Tic motorius sive vocalis chronicus

F95.2

Kombinovani glasovno motorni tik
Tic motorius et vocalis multiplex [de la Tourette]

F95.8

Drugi tik
Tic alius

F95.9

Tik neoznačen
Tic, non specificatus

F98

Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

F98.0

Nevoljno umokravanje, neorgansko
Enuresis non organica

F98.1

Nevoljno ispuštanje stolice, neorgansko
Encopresis non organica

F98.2

Poremećaj ishrane odojčadi i deteta
Disordo nutritionis infantis et pueri

F98.3

Pika u ranom i kasnijem detinjstvu
Pica infantilis et pica puerilis

F98.4

Stereotipni poremećaji pokreta
Disordines motuum stereotypici

F98.5

Mucanje
Battarismus

F98.6

Eksplozivni govor sa prekidima
Oratio festinans cum interruptionibus

F98.8

Drugi specifični poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa početkom u detinjstvu i adolescenciji
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia alii specifici

F98.9

Poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa početkom u detinjstvu i adolescenciji, neoznačeni
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia, non specificati

F99-F99

Neoznačen duševni poremećaj

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.