MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P00

Plod i novorođenče na koje su uticala stanja majke koja ne moraju biti povezana sa trudnoćom
Morbi matris cum graviditale non coniuncti, cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.0

Plod i novorođenče na koje je uticao visok krvni pritisak majke
Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.1

Plod i novorođenče na koje su uticale bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke
Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.2

Plod i novorođenče na koje su uticale zarazne i parazitarne bolesti majke
Morbi matris infectivi et morbi parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.3

Plod i novorođenče na koje su uticale druge bolesti krvotoka i organa za disanje majke
Morbi systematis circulatorii et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.4

Plod i novorođenče na koje su uticali poremećaji ishrane majke
Morbi matris nutritionales cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.5

Plod i novorođenče na koje su uticale povrede majke
Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.6

Plod i novorođenče na koje su uticale hirurške intervencije nad majkom
Interventiones ad matrem chirurgicae cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.7

Plod i novorođenče na koje su uticale druge medicinske intervencije nad majkom, neklasifikovano na drugom mestu
Interventiones medicales ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non alibi classificatae

P00.8

Plod i novorođenče na koje su uticala druga stanja majke
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.9

Plod i novorođenče na koje su uticala neoznačena stanja majke
Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P01

Plod i novorođenče na koje su uticale komplikacije trudnoće majke
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.0

Plod i novorođenče na koje je uticala nedovoljna funkcija grlića materice
Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.1

Plod i novorođenče na koje je uticala prerana ruptura vodenjaka
Ruptura membranae praematura cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.2

Plod i novorođenče na koje je uticala premala količina plodove vode
Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.3

Plod i novorođenče na koje je uticala prevelika količina plodove vode
Polyhydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.4

Plod i novorođenče na koje je uticala vanmaterična trudnoća
Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.5

Plod i novorođenče na koje je uticala višeplodna trudnoća
Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.6

Plod i novorođenče na koje je uticala smrt majke
Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.7

Loše prednjačenje pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče
Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.8

Plod i novorođenče na koje su uticale druge komplikacije trudnoće majke
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P01.9

Plod i novorođenče na koje su uticale neoznačene komplikacije trudnoće majke
Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P02

Plod i novorođenče na koje su uticala stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka
Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.0

Plod i novorođenče na koje je uticala nisko usađena posteljica
Placenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.1

Plod i novorođenče na koje su uticali drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenje
Ablationes placentae et haemorrhagiae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.2

Plod i novorođenče na koje su uticale druge i neoznačene morfološke i funkcionalne nenormalnosti posteljice
Placenta praevia et dysfunctiones placentae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, non specificatae

P02.3

Plod i novorođenče na koje je uticao sindrom posteljične transfuzije
Syndroma transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.4

Plod i novorođenče na koje je uticalo ispadanje pupčanika
Prolapsus chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.5

Plod i novorođenče na koje je uticao drugi pritisak na pupčanik
Compressio chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P02.6

Plod i novorođenče na koje su uticala druga i neoznačena stanja pupčanika
Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

P02.7

Plod i novorođenče na koje je uticalo zapaljenje ovojnica ploda
Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8

Plod i novorođenče na koje su uticale druge nenormalnosti vodenjaka
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9

Plod i novorođenče na koje su uticale neoznačene nenormalnosti vodenjaka
Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae

P03

Plod i novorođenče na koje su uticale druge komplikacije porođaja
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.0

Karlični stav i ekstrakcija sa posledicama po plod i novorođenče
Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.1

Plod i novorođenče na koje je uticao drugi nepravilan stav, položaj i disproporcija u toku porođaja
Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.2

Plod i novorođenče na koje je uticao porođaj kleštima
Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.3

Plod i novorođenče na koje je uticao porođaj vakuum-ekstraktorom
Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.4

Plod i novorođenče na koje je uticao porođaj carskim rezom
Sectio caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.5

Plod i novorođenče na koje je uticao ubrzani porođaj
Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.6

Plod i novorođenče na koje je uticala nenormalna kontrakcija materice
Contractio uteri abnormalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.8

Plod i novorođenče na koje su uticale druge označene komplikacije tokom trudova i porođaja
Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, specificatae

P03.9

Plod i novorođenče na koje je uticala neoznačena komplikacija tokom trudova i porođaja
Complicatio partus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificata

P04

Plod i novorođenče na koje su uticale štetne materije koje se prenose preko posteljice ili dojenjem
Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum, per placentam sive per lactationem transmissae

P04.0

Plod i novorođenče na koje je uticala anestezija i analgezija majke tokom trudnoće, trudova i porođaja
Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.1

Plod i novorođenče na koje je uticalo lečenje majke drugim lekovima
Medicatio matris cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P04.2

Plod i novorođenče na koje je uticalo majčino pušenje duvana
Abusus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.3

Plod i novorođenče na koje je uticao alkoholizam majke
Abusus alcoholis maternus cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.4

Plod i novorođenče na koje je uticala narkomanija majke
Narcomania matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.5

Plod i novorođenče na koje je uticala majčina upotreba hemijskih materija u ishrani
Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.6

Plod i novorođenče na koje je uticalo izlaganje majke hemijskim supstancama
Expositio matris substantiis hemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.8

Plod i novorođenče na koje su uticali drugi štetni faktori majke
Factores matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P04.9

Plod i novorođenče na koje je uticao štetan faktor majke, neoznačen
Factor matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.