MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P05

Usporen rast i loša ishrana ploda
Incrementum lentum et malnutritio fetus

P05.0

Mala težina za termin trudnoće
Pondus ad terminum gestationalem parvum

P05.1

Mala dužina za termin trudnoće
Longitudo ad terminum gestationalem parva

P05.2

Pothranjenost ploda bez napomene o laganom ili malom plodu za termin trudnoće
Dysmaturitas

P05.9

Usporen rast ploda, neoznačen
Incrementum fetus lentum, non specificatum

P07

Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje trudnoće i malu težinu na rođenju, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines cum gestatione brevi et pondus ad terminum parvum, coniuncti, non alibi classificati

P07.0

Izrazito mala težina na rođenju
Pondus ad partum minimum

P07.1

Druga mala težina na rođenju
Pondus ad partum parvum aliud

P07.2

Izrazita nezrelost
Immaturitas extrema

P07.3

Druga prevremeno rođena odojčad
Infanti praematuri, alii

P08

Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje trudnoće i veliku težinu na rođenju
Disordines cum gestatione longa et pondus ad terminum magnum, coniuncti

P08.0

Izrazito veliko novorođenče
Neonatus valde magnus

P08.1

Druga novorođenčad preteška za termin trudnoće
Neonati, magni ponderis ad terminum gestationalem, alii

P08.2

Novorođenče rođeno posle termina trudnoće, koje nije teško za termin trudnoće
Postmaturitas neonati

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.