Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P10

Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum

P10.0

Krvarenje pod tvrdu moždanicu novorođenčeta usled porođajne povrede
Haemorrhagia subduralis neonati traumatica per partum

P10.1

Moždano krvarenje usled porođajne povrede
Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum

P10.2

Krvarenje u komore mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Haemorrhagia intraventricularis neonati trauma per partum

P10.3

Krvarenje pod mrežastu moždanicu novorođenčeta usled porođajne povrede
Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica, per partum

P10.4

Razderotina šatora malog mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum

P10.8

Druge razderotine i krvarenja u lobanji novorođenčeta usled porođajne povrede
Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae, per partum

P10.9

Razderotina i krvarenje u lobanji novorođenčeta usled porođajne povrede, neoznačena
Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati traumatica, per partum, non specificata

P11

Druge povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta usled porođajne povrede
Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum

P11.0

Edem mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum

P11.1

Druga označena oštećenja mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Laesiones traumaticae cerebralis neonati specificatae aliae, per partum

P11.2

Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
Laesio traumatica cerebralis neonati non specificata, per partum

P11.3

Povreda nerva lica novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum

P11.4

Povreda drugih lobanjskih nerava novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum

P11.5

Povreda kičme i kičmene moždine novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum

P11.9

Povreda centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, per partum, non specificata

P12

Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum

P12.0

Krvni naduv glave novorođenčeta usled porođajne povrede
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum

P12.1

Naduv poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede
Caput succedaneum neonati, per partum

P12.2

Krvarenje mekih tkiva krova lobanje novorođenčeta usled porođajnih povreda
Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per partum

P12.3

Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede
Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum

P12.4

Povreda poglavine usled praćenja stanja novorođenčeta
Laesio traumatica capillitii neonati „monitoring-systemate“

P12.8

Druge porođajne povrede poglavine novorođenčeta
Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum

P12.9

Porođajna povreda poglavine novorođenčeta, neoznačena
Laesio traumatica capillitii neonati non specificata, per partum

P13

Povrede kostiju novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum

P13.0

Prelom lobanje novorođenčeta u toku porođaja
Fractura cranii neonati, per partum

P13.1

Druge povrede lobanje novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum

P13.2

Povreda butnjače novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica femoris neonati, per partum

P13.3

Povreda dugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum

P13.4

Prelom ključnjače novorođenčeta u toku porođaja
Fractura claviculae neonati, per partum

P13.8

Povrede drugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae sceletales neonati aliae, per partum

P13.9

Povreda kosti novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laesio traumatica sceleti neonati non specificata, per partum

P14

Povrede perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae systematis nervosi peripherici neonati, per partum

P14.0

Erbova oduzetost novorođenčeta usled porođajne povrede
Paralysis Erb neonati, per partum

P14.1

Klumpkeova oduzetost novorođenčeta usled porođajne povrede
Paralysis Klumpke neonati, per partum

P14.2

Oduzetost živca prečage novorođenčeta usled porođajne povrede
Paralysis nervi phrenici neonati, per partum

P14.3

Druge povrede ručnog nervnog spleta novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum

P14.8

Povrede drugih delova perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae partium systematis nervosi peripherici neonati aliarum, per partum

P14.9

Povreda perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laesio traumatica systematis nervosi peripherici neonati, per partum, non specificata

P15

Druge povrede novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae neonati aliae, per partum

P15.0

Povreda jetre novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica hepatis neonati, per partum

P15.1

Povreda slezine novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica lienis neonati, per partum

P15.2

Povreda kosog mišića vrata novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica musculi sternocleidomastoidei neonati, per partum

P15.3

Povreda oka novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica oculi neonati, per partum

P15.4

Povreda lica novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica faciei neonati, per partum

P15.5

Povreda spoljnih polnih organa novorođenčeta u toku porođaja
Laesio traumatica genitaliorum externorum neonati, per partum

P15.6

Nekroza potkožnog masnog tkiva novorođenčeta usled porođajne povrede
Necrosis adiposa subcutanea neonati, per partum

P15.8

Druge označene povrede novorođenčeta u toku porođaja
Laesiones traumaticae neonati, specificatae aliae, per partum

P15.9

Povreda novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
Laesio traumatica neonati, non specificata, per partum

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.