MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P20

Nedostatak kiseonika u materici
Hypoxia intrauterina

P20.0

Nedostatak kiseonika prvi put primećen pre početka porođaja
Hypoxia intrauterina ante initium partus

P20.1

Nedostatak kiseonika prvi put primećen u toku trudova i porođaja
Hypoxia intrauterina, per partum

P20.9

Nedostatak kiseonika, neoznačen
Hypoxia intrauterina, non specificata

P21

Gušenje novorođenčeta uzrokovano nedostatkom kiseonika
Asphyxia neonatalis

P21.0

Teško gušenje novorođenčeta
Asphyxia neonatalis gravis

P21.1

Blago i umereno gušenje novorođenčeta
Asphyxia neonatalis mitis et levis

P21.9

Gušenje novorođenčeta, neoznačeno
Asphyxia neonatalis, non specificata

P22

Težak poremećaj disanja novorođenčeta
Angor (distress) neonati respiratorius

P22.0

Sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta
Syndroma angoris (distress) neonati respiratorii

P22.1

Prolazno ubrzano disanje novorođenčeta
Tachypnoea neonati transitoria

P22.8

Drugi težak poremećaj disanja novorođenčeta
Angor (distress) neonati respiratorius alius

P22.9

Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen
Angor (distress) neonati respiratorius, non specificatus

P23

Urođeno zapaljenje pluća
Pneumonia congenita

P23.0

Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano virusima
Pneumonia viralis congenita

P23.1

Urođeno zapaljenje pluća čiji je uzročnik Chlamidia
Pneumonia per Chlamydiam congenita

P23.2

Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano stafilokokom
Pneumonia staphylococcica congenita

P23.3

Urođeno zapaljenje pluća čiji je uzročnik streptokok, grupe B
Pneumonia streptococcica, classis B, congenita

P23.4

Urođeno zapaljenje pluća čiji je uzročnik Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli congenita

P23.5

Urođeno zapaljenje pluća čiji je uzročnik Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem congenita

P23.6

Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim bakterijama
Pneumonia per bacterias alias congenita

P23.8

Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim mikroorganizmima
Pneumonia per microorganismos alios congenita

P23.9

Urođeno zapaljenje pluća, neoznačeno
Pneumonia congenita, non specificata

P24

Sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
Syndromata aspirationis neonati

P24.0

Novorođenčetovo udisanje mekonijuma
Aspiratio meconii neonatalis

P24.1

Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi
Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.2

Novorođenčetovo udisanje krvi
Aspiratio sanguinis neonatalis

P24.3

Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane
Aspiratio lactis et alimenti regurgitatio neonatalis

P24.8

Drugi sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
Syndromata aspirationis neonatalis alia

P24.9

Sindrom novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja, neoznačen
Syndroma aspirationis neonatalis, non specificata

P25

Tkivni emfizem (međuprostorno nakupljanje vazduha) i stanja povezana sa njim nastala u perinatalnom periodu
Emphysema interstitiale et status perinatales coniuncti

P25.0

Emfizem novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu
Emphysema interstitiale neonati

P25.1

Vazduh u međuprostoru pleure novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu
Pneumothorax neonati

P25.2

Vazduh u medijastinumu novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu
Pneumomediastinum neonati

P25.3

Vazduh u perikardu novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu
Pneumopericardium neonati

P25.8

Druga stanja povezana sa emfizemom novorođenčeta nastala u perinatalnom periodu
Status cum emphysemate interstinali neonati coniuncti alii

P26

Krvarenje pluća nastalo u perinatalnom periodu
Haemorrhagia pulmonum perinatalis

P26.0

Traheobronhijalno krvarenje nastalo u perinatalnom periodu
Haemorrhagia tracheobronchialis perinatalis

P26.1

Obilno krvarenje pluća nastalo u perinatalnom periodu
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis

P26.8

Drugo obilno krvarenje pluća nastalo u perinatalnom periodu
Haemorrhagia pulmonum abundans perinatalis alia

P26.9

Krvarenje pluća u nastalo u perinatalnom periodu, neoznačeno
Haemorrhagia pulmonum perinatalis, non specificata

P27

Hronične bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici

P27.0

Wilson-Mikityjev sindrom
Syndroma Wilson-Mikity

P27.1

Nepravilan razvoj bronhija i pluća nastao u perinatalnom periodu
Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

P27.8

Druge hronične bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici alii

P27.9

Hronična bolest organa za disanje nastala u perinatalnom periodu, neoznačena
Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus, non specificatus

P28

Druge bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii

P28.0

Primarno neširenje mehurića pluća novorođenčeta
Atelectasis neonati primaria

P28.1

Drugo i neoznačeno neširenje mehurića pluća novorođenčeta
Atelectases neonati aliae, non specificatae

P28.2

Napadi modrenja novorođenčeta
Cyanosis paroxysmatica neonati

P28.3

Primarni zastoj disanja novorođenčeta u snu
Apnoea neonati in somno primaria

P28.4

Drugi zastoj disanja novorođenčeta
Apnoea neonati alia

P28.5

Respiratorna insuficijencija novorođenčeta
Insufficientia pulmonis neonati

P28.8

Druge označene bolesti organa za disanje novorođenčeta
Morbi organorum respiratoriorum neonati alii, specificati

P28.9

Bolest organa za disanje novorođenčeta, neoznačena
Morbus organi respiratorii neonati, non specificatus

P29

Poremećaji srca i krvotoka nastali u perinatalnom periodu
Disordines organorum cardiovascularium perinatales

P29.0

Srčana insuficijencija novorođenčeta
Insufficientia cordis neonati

P29.1

Poremećaj ritma srca novorođenčeta
Dysrhytmia cordis neonati

P29.2

Povišen krvni pritisak novorođenčeta
Hypertensio arterialis neonati

P29.3

Perzistirajuća fetalna cirkulacija
Circulatio fetalis persistens

P29.4

Prolazna prepreka priticanju krvi u srčani mišić novorođenčeta
Ischaemia myocardii neonati transitiva

P29.8

Drugi poremećaji srca i krvotoka nastali u perinatalnom periodu
Disordines organorum cardiovascularium perinatales, alii

P29.9

Poremećaj srca i krvotoka nastao u perinatalnom periodu, neoznačen
Disordo organi cardiovascularis perinatalis, non specificatus

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.