MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P75

Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom u cističnoj fibrozi
Ileus meconialis in fibrosis cystica

P76

Druga začepljenost creva novorođenčeta
Obstructio intestinalis neonatalis alia

P76.0

Sindrom začepljenja mekonijumom
Syndroma embolii meconialis

P76.1

Prolazno zavezano crevo novorođenčeta
Ileus neonati transitivus

P76.2

Prepreka creva uzrokovana zgusnutim mlekom
Obstructio intestinalis propter lac condensatum

P76.8

Druga označena prepreka creva novorođenčeta
Obstructio intestinalis neonatalis alia, specificata

P76.9

Prepreka creva novorođenčeta, neoznačena
Obstructio intestinalis neonatalis, non specificata

P77

Nekrotizujući enterokolitis ploda i novorođenčeta
Enterocolitis fetus et neonati necroticans

P78

Druge bolesti sistema za varenje u perinatalnom periodu
Morbi tractus digestivi perinatales alii

P78.0

Perforacija creva u perinatalnom periodu
Perforatio intestinalis perinatalis

P78.1

Drugo zapaljenje peritoneuma novorođenčeta
Peritonitis neonati alia

P78.2

Povraćanje krvi i crna stolica novorođenčeta uzrokovana progutanom majčinom krvi
Haematemesis et melaena neonati propter sanguinem matris haustum

P78.3

Nezapaljenski proliv novorođenčeta
Diarrhoea neonati non infectiva

P78.8

Druge označene bolesti sistema za varenje u perinatalnom periodu
Morbi systematis digestivi perinatales alii, specificati

P78.9

Bolest sistema za varenje u perinatalnom periodu, neoznačena
Morbus systematis digestivi perinatalis, non specificatus

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.