MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P80

Niska temperatura tela novorođenčeta
Hypothermia neonati

P80.0

Sindrom oštećenja novorođenčeta hladnoćom
Syndroma laesionis neonati frigore

P80.8

Druga niska temperatura tela novorođenčeta
Hypothermia neonati alia

P80.9

Niska temperatura tela novorođenčeta, neoznačena
Hypothermia neonati, non specificata

P81

Drugi poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
Disordines regulationis temperaturae neonati alii

P81.0

Visoka temperatura tela novorođenčeta, uzrokovana spoljnim faktorima
Hyperthermia neonati externa

P81.8

Drugi označeni poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati

P81.9

Poremećaj regulisanja temperature tela novorođenčeta, neoznačen
Disordo regulationis temperaturae neonati, non specificatus

P83

Druga stanja kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati, specifici alii

P83.0

Stvrdnjavanje kože novorođenčeta
Sclerema neonati

P83.1

Crvenilo kože novorođenčeta uzrokovano toksinom
Erythema toxicum neonati

P83.2

Vodena bolest ploda koja nije uzrokovana hemolitičkom bolešću
Hydrops fetalis sine morbo haemolytico

P83.3

Drugi i neoznačeni edem specifičan za plod i novorođenče
Oedema ad fetum et neonatum specificum aliud, non specificatum

P83.4

Povećanje dojke novorođenčeta
Hypertrophia mammae neonati

P83.5

Urođena vodena kila
Hydrocele congenita

P83.6

Peteljkast izraštaj sluznice pupka novorođenčeta
Polypus umbilicalis neonati

P83.8

Druge i označene bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii, specificati

P83.9

Bolest kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče, neoznačena
Morbus cutis et subcutis fetus et neonati specificus, non specificatus

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.