MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P70

Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi

P70.0

Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći
Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali

P70.1

Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću
Syndroma infantis matris cum diabeta

P70.2

Šećerna bolest novorođenčeta
Diabetes mellitus neonati

P70.3

Jatrogeno izazvan snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta
Hypoglycaemia neonati iatrogenica

P70.4

Drugi snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta
Hypoglycaemia neonati alia

P70.8

Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii

P70.9

Prolazni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus

P71

Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi

P71.0

Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom
Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae

P71.1

Drugo sniženje nivoa kalcijuma u krvi novorođenčeta
Hypocalcaemia neonati alia

P71.2

Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta
Hypomagnesiaemia neonati

P71.3

Fras novorođenčeta bez deficita kalcijuma ili magnezijuma
Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii

P71.4

Prolazna smanjena aktivnost paraštitastih žlezda novorođenčeta
Hypoparathyreoidismus neonati transitivus

P71.8

Drugi prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii

P71.9

Prolazni poremećaj metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta, neoznačen
Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus

P72

Druge prolazne bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
Morbi systematis endocrini neonati transitivi, alii

P72.0

Gušavost novorođenčeta, neklasifikovana na drugom mestu
Struma neonati, non alibi classificata

P72.1

Prolazna povećana aktivnost štitaste žlezde novorođenčeta
Hyperthyreosis neonati transitiva

P72.2

Drugi prolazni poremećaji funkcije štitaste žlezde novorođenčeta, neklasifikovani na drugom mestu
Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive, non alibi classificatae

P72.8

Druge prolazne označene bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati

P72.9

Prolazan poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta, neoznačen
Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus

P74

Drugi prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta
Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi, alii

P74.0

Kasno povećanje kiselosti kod novorođenčeta uzrokovano poremećajima metabolizma
Acidosis neonati metabolica tarda

P74.1

Gubitak tečnosti novorođenčeta
Dehydratio neonati

P74.2

Poremećaji ravnoteže natrijuma novorođenčeta
Disordines equilibrii natrii neonati

P74.3

Poremećaji ravnoteže kalijuma novorođenčeta
Disordines equilibrii kalii neonati

P74.4

Drugi prolazni poremećaji elektrolita novorođenčeta
Disordines neonati electrolytici transitivi, alii

P74.5

Prolazna tirozinemija novorođenčeta
Tyrosinaemia neonati transitiva

P74.8

Drugi prolazni poremećaji metabolizma novorođenčeta
Disordines neonati metabolici transitivi, alii

P74.9

Prolazni poremećaj metabolizma novorođenčeta, neoznačen
Disordo metabolismi neonati transitivus, non specificatus

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.