Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

P00-P04

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja

P05-P08

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda

P10-P15

Porođajne povrede novorođenčeta

P20-P29

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period

P35-P39

Infekcije specifične za perinatalni period

P50-P61

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta

P70-P74

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče

P75-P78

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta

P80-P83

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta

P90-P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

P90

Konvulzije novorođenčeta
Convulsiones neonati

P91

Druge bolesti mozga novorođenčeta
Morbi cerebri neonati alii

P91.0

Ishemija mozga novorođenčeta
Ischaemia cerebri neonati

P91.1

Stečene ciste oko komora mozga novorođenčeta
Cystes cerebri neonati, acqiusitae periventiculares

P91.2

Razmekšavanje bele mase mozga novorođenčeta
Leukomalacia cerebri neonati

P91.3

Razdražljivost mozga novorođenčeta
Irritabilitas cerebri neonati

P91.4

Slaba funkcija mozga novorođenčeta
Depressio cerebri neonati

P91.5

Koma novorođenčeta
Coma neonati

P91.6

Oboljenje mozga novorođenčeta uzrokovano nedostatkom kiseonika i ishemijom
Encephalopathia hypoxica ischaemica neonati

P91.8

Druge označene bolesti mozga novorođenčeta
Morbi cerebri neonati alii, specificati

P91.9

Bolest mozga novorođenčeta, neoznačena
Morbus cerebri neonati, non specificatus

P92

Bolesti ishrane novorođenčeta
Morbi neonati alimentarii

P92.0

Povraćanje novorođenčeta
Vomitus neonati

P92.1

Povraćanje tek progutane hrane i preživanje novorođenčeta
Regurgitatio et ruminatio neonati

P92.2

Sporo uzimanje hrane novorođenčeta
Receptio alimenti neonati tarda

P92.3

Pothranjivanje novorođenčeta
Hyponutritio neonati

P92.4

Prehranjivanje novorođenčeta
Hypernutritio neonati

P92.5

Teškoće novorođenčeta pri sisanju
Difficultates neonti ad suctionem

P92.8

Druge bolesti ishrane novorođenčeta
Morbi neonati alimentarii alii

P92.9

Bolest ishrane novorođenčeta, neoznačena
Morbus neonati nutritionalis, non specificatus

P93

Reakcije i trovanja lekovima ploda i novorođenčeta
Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati

P94

Bolesti mišićnog tonusa novorođenčeta
Morbi toni musculorum neonati

P94.0

Prolazna teška slabost mišića novorođenčeta
Myasthenia gravis neonati transitiva

P94.1

Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta
Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2

Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta
Hypotonia musculorum neonati congenita

P94.8

Druge bolesti tonusa mišića novorođenčeta
Morbi toni musculorum neonati alii

P94.9

Bolest tonusa mišića novorođenčeta, neoznačena
Morbus toni musculorum neonati, non specificatus

P95

Smrt ploda zbog neoznačenog uzroka
Mors fetus, non specificata

P96

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu
Morbi perinatales alii

P96.0

Urođena bubrežna insuficijencija
Insufficientia renalis congenita

P96.1

Simptomi apstinencije novorođenčeta majke zavisnika
Symptomata abstinentiae neonati matris dependetis

P96.2

Simptomi apstinencije usled terapijskog davanja lekova novorođenčetu
Symptomata abstinentiae propter applicationem medicamentorum therapeuticum ad neonatum

P96.3

Široki šavovi kostiju glave novorođenčeta
Suturae cranii neonati latae

P96.4

Završetak trudnoće sa posledicama na plod i novorođenče
Terminatio graviditatis ut sequela ad fetum et neonatum

P96.5

Komplikacije unutarmateričnih medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
Complicationes interventionum intrauterinarum, non alibi classificatae

P96.8

Druge označene bolesti perinatalnog perioda
Morbi perinatales alii, specificati

P96.9

Bolest perinatalnog perioda, neoznačena
Morbus perinatalis, non specificatus

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.