Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q10

Urođene malformacije kapka, suznog aparata i duplje oka
Malformationes palpebrae, apparatus lacrimalis et orbitae congenitae

Q10.0

Urođena spuštenost kapka oka
Ptosis palpebrae congenita

Q10.1

Urođena izvrnutost kapka
Ectropium congenitum

Q10.2

Urođena uvrnutost kapka
Entropium congenitum

Q10.3

Druge urođene malformacije očnog kapka
Malformationes palpebrae congenitae aliae

Q10.4

Nedostatak ili zakržljao suzni aparat
Absentia et agenesia apparatus lacrimalis

Q10.5

Urođeno suženje suznog kanala
Stenosis ductus lacrimalis congenita

Q10.6

Druge urođene malformacije suznog aparata
Malformationes apparatus lacrimalis congenitae aliae

Q10.7

Urođena malformacija očne duplje
Malformatio orbitae congenita

Q11

Nedostatak oka, malo oko i preveliko oko
Anophthalmus, microphthalmus et macrophthalmus

Q11.0

Cistično oko
Oculus cysticus

Q11.1

Drugi nedostatak oka
Anophthalmus alius

Q11.2

Malo oko
Microphthalmus

Q11.3

Veliko oko
Macrophthalmia

Q12

Urođene malformacije očnog sočiva
Malformationes lentis oculi congenitae

Q12.0

Urođena katarakta
Cataracta congenita

Q12.1

Urođeni nepravilan razvoj sočiva oka
Dysplasia lentis congenita

Q12.2

Kolobom očnog sočiva
Coloboma lentis

Q12.3

Urođeni nedostatak sočiva oka
Aphakia congenita

Q12.4

Loptasto sočivo oka
Sphaerophakia

Q12.8

Druge urođene malformacije očnog sočiva
Malformationes lentis congenitae aliae

Q12.9

Urođena malformacija očnog sočiva, neoznačena
Malformatio lentis congenita, non specificata

Q13

Urođene malformacije prednjeg segmenta oka
Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae

Q13.0

Kolobom dužice
Coloboma iridis

Q13.1

Nedostatak dužice
Absentia iridis

Q13.2

Druge urođene malformacije dužice
Malformationes iridis congenitae aliae

Q13.3

Urođena neprozračnost rožnjače
Opacitas corneae congenita

Q13.4

Druge urođene malformacije rožnjače
Malformationes corneae congenitae aliae

Q13.5

Plava beonjača
Sclera caerulea

Q13.8

Druge urođene malformacije prednjeg segmenta oka
Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae aliae

Q13.9

Urođena malformacija prednjeg segmenta oka, neoznačena
Malformatio segmenti oculi anterioris congenita, non specificata

Q14

Urođene anomalije zadnjeg dela oka
Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae

Q14.0

Urođena anomalija staklastog tela
Malformatio corporis vitrei congenita

Q14.1

Urođena anomalija mrežnjače
Malformatio retinae congenita

Q14.2

Urođena anomalija diskusa vidnog živca
Malformatio disci nervi optici congenita

Q14.3

Urođena anomalija sudovnjače
Malformatio chorioideae congenita

Q14.8

Druge urođene anomalije zadnjeg dela oka
Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae aliae

Q14.9

Urođena anomalija zadnjeg dela oka, neoznačena
Malformatio segmenti oculi posterioris congenita, non specificata

Q15

Druge urođene anomalije oka
Malformationes oculi congenitae aliae

Q15.0

Urođeni glaukom
Glaucoma congenitum

Q15.8

Druge označene urođene anomalije oka
Malformationes oculi congenitae aliae, specificatae

Q15.9

Urođena anomalija oka, neoznačena
Malformatio oculi congenita, non specificata

Q16

Urođene malformacije uva koje uzrokuju oštećenje sluha
Malformationes auris cum hypacusia congenitae

Q16.0

Nedostatak školjke uva
Agenesia auriculae auris

Q16.1

Nedostatak, začepljenost i suženje spoljnjeg kanala uva
Agenesia, atresia et strictura meatus acustici externi

Q16.2

Nedostatak Eustahijeve tube
Agenesia tubae auditivae

Q16.3

Urođena malformacija koščica uva
Malformatio ossiculorum auditivorum congenita

Q16.4

Druge urođene malformacije srednjeg uva
Malformationes auris mediae congenitae aliae

Q16.5

Urođena malformacija unutrašnjeg uva
Malformatio auris internae congenita

Q16.9

Urođena malformacija uva koja uzrokuje oštećenje sluha, neoznačena
Malformatio auris cum hypacusia congenita, non specificata

Q17

Druge urođene malformacije uva
Malformationes auris congenitae aliae

Q17.0

Sporedna školjka uva
Auricula accessoria

Q17.1

Veliko uvo
Macrotia

Q17.2

Malo uvo
Microtia

Q17.3

Izobličeno uvo
Auris deformata

Q17.4

Uvo na pogrešnom mestu
Auris false sita

Q17.5

Klempavo uvo
Auris prominens

Q17.8

Druge označene urođene malformacije uva
Malformationes auris congenitae aliae, specificatae

Q17.9

Urođena malformacija uva, neoznačena
Malformatio auris congenita, non specificata

Q18

Druge urođene malformacije lica i vrata
Malformationes faciei et colli congenitae aliae

Q18.0

Fistula i cista škržnog porekla
Fistula et cystis branchiogenes

Q18.1

Fistula i cista ispred školjke uva
Fistula et cystis praeauricularis

Q18.2

Druge malformacije škržnog porekla
Malformationes branchiogenes aliae

Q18.3

Nabor kože vrata
Plica colli cutanea

Q18.4

Velika usta
Macrostomia

Q18.5

Mala usta
Microstomia

Q18.6

Velike usne
Macrocheilia

Q18.7

Male usne
Microcheilia

Q18.8

Druge označene urođene malformacije lica i vrata
Malformationes faciei et colli congenitae aliae, specificatae

Q18.9

Urođena malformacija lica i vrata, neoznačena
Malformatio faciei et colli congenita, non specificata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.