Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q38

Druge urođene malformacije jezika, usta i ždrela
Malformationes linguae, oris et pharyngis congenitae aliae

Q38.0

Urođene malformacije usne, neklasifikovane na drugom mestu
Malformationes labii oris congenitae, non alibi classificatae

Q38.1

Sraslost jezika
Ankyloglossia

Q38.2

Velik jezik
Macroglossia

Q38.3

Druge urođene malformacije jezika
Malformationes linguae congenitae aliae

Q38.4

Urođene malformacije pljuvačne žlezde i kanala žlezde
Malformationes glandulae et ductus salivaris congenitae

Q38.5

Urođene malformacije nepca, neklasifikovane na drugom mestu
Malformationes palati congenitae, non alibi classificatae

Q38.6

Druge urođene malformacije usta
Malformationes oris congenitae aliae

Q38.7

Vrećasto proširenje ždrela
Diverticulum pharyngis

Q38.8

Druge urođene malformacije ždrela
Malformationes pharyngis congenitae aliae

Q39

Urođene malformacije jednjaka
Malformationes oesophagi congenitae

Q39.0

Urođena pregrada jednjaka bez fistule
Atresia oesophagi sine fistula

Q39.1

Urođena pregrada jednjaka sa fistulom do dušnika
Atresia oesophagi cum fistula tracheooesophagica

Q39.2

Urođena fistula između dušnika i jednjaka
Fistula tracheooesophagica congenita

Q39.3

Urođeno suženje jednjaka
Stenosis et strictura oesophagi congenita

Q39.4

Nabor jednjaka
Plica oesophagi

Q39.5

Urođeno proširenje jednjaka
Dilatatio oesophagi congenita

Q39.6

Pobočno vrećasto proširenje jednjaka
Diverticulum oesophagi

Q39.8

Druge urođene malformacije jednjaka
Malformationes oesophagi congenitae aliae

Q39.9

Urođena malformacija jednjaka, neoznačena
Malformatio oesophagi congenita, non specificata

Q40

Druge urođene malformacije gornjih organa za varenje
Malformationes organorum digestivorum proximalium congenitae aliae

Q40.0

Urođeno suženje izlaza želuca usled hipertrofije
Stenosis pylori congenita hypertrophica

Q40.1

Urođena kila izlaza jednjaka
Hernia hiatus oesophagi congenita

Q40.2

Druge urođene označene malformacije želuca
Malformationes ventriculi congenitae aliae, specificatae

Q40.3

Urođena malformacija želuca, neoznačena
Malformatio ventriculi congenita, non specificata

Q40.8

Druge urođene označene malformacije gornjih organa za varenje
Malformationes organorum digestivorum proximalium congenitae aliae, specificatae

Q40.9

Urođena neoznačena malformacija gornjih organa za varenje
Malformatio organorum digestivorum proximalium congenita, non specificata

Q41

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje tankog creva
Agenesia, atresia et stenosis intestini tenuis congenita

Q41.0

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje dvanaestopalačnog creva
Agenesia, atresia et stenosis duodeni congenita

Q41.1

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje praznog creva
Agenesia, atresia et stenosis jejuni congenita

Q41.2

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i stenoza ileuma
Agenesia, atresia et stenosis ilei congenita

Q41.8

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje drugih posebnih delova tankog creva
Agenesia, atresia et stenosis partium intestini tenuis specificarum aliarum

Q41.9

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje dela tankog creva, neoznačen
Agenesia, atresia et stenosis partis intestini tenuis, non specificata

Q42

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje debelog creva
Agenesia, atresia et stenosis coli congenita

Q42.0

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje rektuma, sa fistulom
Agenesia, atresia et stenosis recti congenita, cum fistula

Q42.1

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje rektuma, bez fistule
Agenesia, atresia et stenosis recti congenita, sine fistula

Q42.2

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje anusa, sa fistulom
Agenesia, atresia et stenosis ani congenita, cum fistula

Q42.3

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje anusa, bez fistule
Agenesia, atresia et stenosis ani congenita, sine fistula

Q42.8

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje drugog dela debelog creva
Agenesia, atresia et stenosis partis coli congenita alia

Q42.9

Urođeni nedostatak, urođena pregrada i suženje dela debelog creva, neoznačen
Agenesia, atresia et stenosis partis coli congenita, non specificata

Q43

Druge urođene malformacije creva
Malformationes intestini congenitae aliae

Q43.0

Meckelovo vrećasto proširenje creva
Diverticulum intestini Meckel

Q43.1

Hirschsprungova bolest
Morbus Hirschsprung

Q43.2

Drugi urođeni poremećaji funkcije debelog creva
Disoridines coli functionales congeniti alii

Q43.3

Urođene malformacije u fiksiranju creva
Malformationes fixationis intestini congenitae

Q43.4

Dvostruka creva
Duplicitas intestini

Q43.5

Nenormalno mesto anusa
Ectopia ani

Q43.6

Urođena fistula rektuma i anusa
Fistula recti et ani congenita

Q43.7

Trajna kloaka
Cloaca persistens

Q43.8

Druge označene urođene malformacije creva
Malformationes intestini congenitae aliae, specificatae

Q43.9

Urođena malformacija creva, neoznačena
Malformatio intestini congenita, non specificata

Q44

Urođene malformacije žučne kese, žučnih kanala i jetre
Malformationes vesicae felleae, ductuum biliarium et hepatis congenitae

Q44.0

Nedostatak, nerazvijenost i zakržljalost žučne kesice
Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

Q44.1

Druge urođene malformacije žučne kesice
Malformationes vesicae felleae congenitae aliae

Q44.2

Urođena pregrada žučnih kanala
Atresia ductuum biliarium

Q44.3

Urođeno suženje žučnih kanala
Stenosis et strictura ductuum biliarium congenita

Q44.4

Cista glavnog žučnog kanala
Cystis ductus choledochi

Q44.5

Druge urođene malformacije žučnih kanala
Malformationes ductuum biliarium congenitae aliae

Q44.6

Urođeno cistična jetra
Hepar cysticum congenitum

Q44.7

Druge urođene malformacije jetre
Malformationes hepatis congenitae aliae

Q45

Druge urođene malformacije organa za varenje
Malformationes organorum digestivorum congenitae aliae

Q45.0

Nedostatak, nedovoljna razvijenost i zakržljalost pankreasa
Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q45.1

Prstenasti pankreas
Pancreas anulare

Q45.2

Urođena cista pankreasa
Cystis pancreatica congenita

Q45.3

Druge urođene malformacije pankreasa i kanala pankreasa
Malformationes pancreatis et ductus pancreatici congenitae aliae

Q45.8

Druge urođene označene malformacije organa za varenje
Malformationes organorum digestivorum congenitae aliae, specificatae

Q45.9

Urođena malformacija organa za varenje, neoznačena
Malformatio organorum digestivorum congenita, non specificata

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.