Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q60

Nedostatak i nerazvijenost bubrega
Agenesia et hypoplasia renis

Q60.0

Jednostrani nedostatak bubrega
Agenesia renis unilateralis

Q60.1

Obostrani nedostatak bubrega
Agenesia renis bilateralis

Q60.2

Nedostatak bubrega, neoznačen
Agenesia renis, non specificata

Q60.3

Jednostrana zakržljalost bubrega
Hypoplasia renis unilateralis

Q60.4

Obostrana zakržljalost bubrega
Hypoplasia renis bilateralis

Q60.5

Zakržljalost bubrega, neoznačena
Hypoplasia renis, non specificata

Q60.6

Potterov sindrom
Syndroma Potter

Q61

Cistična bolest bubrega
Morbus renis cysticus

Q61.0

Jedna urođena cista bubrega
Cystis renis solitaria congenita

Q61.1

Policistični bubreg, autozomno recesivni
Ren polycysticus, autosomaticus recessivus

Q61.2

Policistični bubreg, autozomno dominantni
Ren polycysticus, autosomaticus dominantus

Q61.3

Policistični bubreg, neoznačen
Ren polycysticus, non specificatus

Q61.4

Nepravilnan razvoj bubrega
Dysplasia renis

Q61.5

Cistični bubreg kod koga se ciste nalaze u srži bubrega
Ren cysticus medullaris

Q61.8

Druge cistične bolesti bubrega
Morbi renis cystici alii

Q61.9

Cistična bolest bubrega, neoznačena
Morbus renis cysticus, non specificatus

Q62

Urodene prepreke karlice bubrega i malformacije mokraćovoda bubrega
Obstructiones pelvis renis congenitae et malformationes ureteris congenitae

Q62.0

Urođeno nagomilavanje mokraće u bubregu
Hydronephrosis congenita

Q62.1

Urođena pregrada i suženje mokraćovoda bubrega
Atresia ureteris et stenosis ureteris congenita

Q62.2

Urođeno velik mokraćovod bubrega
Megaureter congenitus

Q62.3

Druge urođene prepreke čašica bubrega i mokraćovoda bubrega
Obstructiones pelvis renis et ureteris congenitae aliae

Q62.4

Nerazvijenost mokraćovoda bubrega
Agenesia ureteris

Q62.5

Dvostruki mokraćovod bubrega
Duplicitas ureteris

Q62.6

Mokraćovod bubrega na pogrešnom mestu
Malpositio ureteris

Q62.7

Urođeni bešično-mokraćovodno-bubrežni refluks
Refluum vesico-uretero-renalis congenitum

Q62.8

Druge urođene malformacije mokraćovoda bubrega
Malformationes ureteris congenitae aliae

Q63

Druge urođene malformacije bubrega
Malformationes renis congenitae aliae

Q63.0

Prekobrojni bubreg
Ren accessorius

Q63.1

Režnjevit bubreg, spojen bubreg i bubreg u obliku konjske potkovice
Ren lobularis, ren conjunctus et ren hippocrepicus

Q63.2

Bubreg na pogrešnom mestu
Ectopia renis

Q63.3

Uvećan i divovski bubreg
Ren hyperplasticus et giganteus

Q63.8

Druge urođene označene malformacije bubrega
Malformationes renis congenitae aliae, specificatae

Q63.9

Urođena malformacija bubrega, neoznačena
Malformatio renis congenita, non specificata

Q64

Druge urođene malformacije mokraćnog sistema
Malformationes systematis urinarii congenitae aliae

Q64.0

Urođeni rascep mokraćovoda na gornjoj strani penisa
Epispadia

Q64.1

Izvrnutost mokraćne bešike
Extrophia vesicae urinariae

Q64.2

Urođeni zalistak zadnjeg dela mokraćovoda bešike
Valvula urethralis posterior congenita

Q64.3

Druga urođena pregrada i suženje mokraćovoda i vrata mokraćne bešike
Atresia et stenosis urethrae et colli vesicae urinariae alia

Q64.4

Malformacija bešično-alantoidnog voda
Malformatio urachi

Q64.5

Urođeni nedostatak mokraćne bešike i mokraćovoda bešike
Agenesia vesicae urinariae et urethrae congenita

Q64.6

Urođeno vrećasto proširenje zida mokraćne bešike
Diverticulum vesicae urinariae congenitum

Q64.7

Druge urođene malformacije mokraćne bešike i mokraćovoda bešike
Malformationes vesicae urinariae et urethrae congenitae aliae

Q64.8

Druge urođene označene malformacije mokraćnog sistema
Malformationes systematis urinarii congenitae aliae, specificatae

Q64.9

Urođena malformacija mokraćnog sistema, neoznačena
Malformatio systematis urinarii congenita, non specificata

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.