Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q30

Urođene malformacije nosa
Malformationes nasi congenitae

Q30.0

Urođena pregrada hoane
Atresia choanae

Q30.1

Nedostatak i nedovoljan razvoj nosa
Agenesia et evolutio nasi minor

Q30.2

Rascepljen nos
Fissura nasi congenita

Q30.3

Urođeni otvor pregrade nosa
Perforatio septi nasi congenita

Q30.8

Druge urođene malformacije nosa
Malformationes nasi congenitae, aliae

Q30.9

Urođena malformacija nosa, neoznačena
Malformatio nasi congenita, non specificata

Q31

Urođene malformacije grkljana
Malformationes laryngis congenitae

Q31.0

Nabor grkljana
Plica laryngis

Q31.1

Urođeno suženje ispod glasnica
Stenosis subglottica congenita

Q31.2

Zakržljalost grkljana
Hypoplasia laryngis

Q31.3

Ispadanje sluznice grkljana
Laryngocele

Q31.5

Urođeno mek grkljan
Laryngomalacia congenita

Q31.8

Druge urođene malformacije grkljana
Malformationes laryngis congenitae aliae

Q31.9

Urođena malformacija grkljana, neoznačena
Malformatio laryngis congenita, non specificata

Q32

Urođene malformacije dušnika i bronhija
Malformationes tracheae et bronchi congenitae

Q32.0

Urođeno mek dušnik
Tracheomalacia congenita

Q32.1

Druge urođene malformacije dušnika
Malformationes tracheae congenitae aliae

Q32.2

Urođeno meke bronhije
Bronchomalacia congenita

Q32.3

Urođena stenoza bronhije
Stenosis bronchi congenita

Q32.4

Druge urođene malformacije bronhija
Malformationes bronchi congenitae aliae

Q33

Urođene malformacije pluća
Malformationes pulmonis congenitae

Q33.0

Urođena cista pluća
Cystis pulmonis congenita

Q33.1

Prekobrojni režanj pluća
Lobus pulmonis accessorius

Q33.2

Višedelni razvoj pluća
Sequestratio pulmonis

Q33.3

Nedostatak pluća
Agenesia pulmonis

Q33.4

Urođena bronhiektazija
Bronchiectasia congenita

Q33.5

Strano tkivo u plućima
Textus ectopicus in pulmone

Q33.6

Zakržljalost i nepravilan razvoj pluća
Hypoplasia et dysplasia pulmonis

Q33.8

Druge urođene malformacije pluća
Malformationes pulmonis congenitae aliae

Q33.9

Urođena malformacija pluća, neoznačena
Malformatio pulmonis congenita, non specificata

Q34

Druge urođene malformacije sistema za disanje
Malformationes systematis respiratorii congenitae aliae

Q34.0

Anomalija pleure
Anomalia pleurae

Q34.1

Urođena cista medijastinuma
Cystis mediastini congenita

Q34.8

Druge označene urođene malformacije sistema za disanje
Malformationes systematis respiratorii congenitae aliae, specificatae

Q34.9

Urođena malformacija sistema za disanje, neoznačena
Malformatio systematis respiratorii congenita, non specificata

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.