Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q65

Urođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae

Q65.0

Jednostrano urođeno iščašenje kuka
Luxatio coxae unilateralis congenita

Q65.1

Obostrano urođeno iščašenje kuka
Luxatio coxae bilateralis congenita

Q65.2

Urođeno iščašenje kuka, neoznačeno
Luxatio coxae congenita, non specificata

Q65.3

Jednostrano nepotpuno urođeno iščašenje kuka
Subluxatio coxae unilateralis congenita

Q65.4

Obostrano nepotpuno urođeno iščašenje kuka
Subluxatio coxae bilateralis congenita

Q65.5

Urođeno nepotpuno iščašenje kuka, neoznačeno
Subluxatio coxae congenita, non specificata

Q65.6

Urođeno nestabilan zglob kuka
Instabilitas coxae congenita

Q65.8

Drugi urođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae aliae

Q65.9

Urođeni deformitet kuka, neoznačen
Deformatio coxae congenita, non specificata

Q66

Urođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae

Q66.0

Skvrčeno kopitasto stopalo, uvrnuto unutra
Talipes equinovarus

Q66.1

Skvrčeno stopalo, uvrnuto unutra
Talipes calcaneovarus

Q66.2

Donožje, uvrnuto unutra
Metatarsus varus

Q66.3

Drugi urođeni deformiteti stopala uvrnutog unutra
Deformationes pedis vari congenitae aliae

Q66.4

Skvrčeno stopalo, izvrnuto upolje
Talipes calcaneovalgus

Q66.5

Urođeno ravno stopalo
Pes planus congenitus

Q66.6

Drugi urođeni deformiteti stopala izvrnutog upolje
Deformationes pedis valgi congenitae aliae

Q66.7

Izdubljeno stopalo
Pes cavus

Q66.8

Drugi urođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae aliae

Q66.9

Urođeni deformitet stopala, neoznačen
Deformatio pedis congenita, non specificata

Q67

Urođene mišićno-koštane deformacije glave, lica, kičme i grudnog koša
Deformationes capitis, faciei, columnae vertebralis et thoracis musculosceletales congenitae

Q67.0

Asimetrija lica
Asymmetria faciei

Q67.1

Skraćeno lice
Compressio faciei

Q67.2

Glava izdužena u prednje-zadnjem smeru
Dolichocephalia

Q67.3

Glava nesimetričnog oblika
Plagiocephalia

Q67.4

Druge urođene deformacije glave, lica i vilice
Deformationes cranii, faciei, maxillae et mandibulae congenitae aliae

Q67.5

Urođena deformacija kičme
Deformatio spinalis congenita

Q67.6

Ugnut grudni koš
Pectus excavatum

Q67.7

Ispupčen grudni koš
Pectus carinatum

Q67.8

Druge urođene deformacije grudnog koša
Deformationes thoracis congenitae aliae

Q68

Druge urođene deformacije mišićno-koštanog sistema
Deformationes systematis musculosceletalis congenitae aliae

Q68.0

Urođena deformacija kosog mišića vrata
Deformatio musculi sternocleidomastoidei congenita

Q68.1

Urođena deformacija šake
Deformatio manus congenita

Q68.2

Urođena deformacija kolena
Deformatio genus congenita

Q68.3

Urođena iskrivljenost butnjače
Curvatura corporis femoris congenita

Q68.4

Urođena iskrivljenost cevanice i lišnjače
Curvatura tibiae et fibulae congenita

Q68.5

Urođena iskrivljenost dugih kostiju noge, neoznačena
Curvatura ossium extremitatis inferioris longorum congenita, non specificata

Q68.8

Druge označene deformacije mišićno-koštanog sistema
Deformationes systematis musculosceletalis aliae, specificatae

Q69

Prekobrojni prsti
Polydactylia

Q69.0

Prekobrojni prst ruke
Digitus manus accessorius

Q69.1

Prekobrojni palac na ruci
Pollex accessorius

Q69.2

Prekobrojni palac na nozi
Hallux accessorius

Q69.9

Prekobrojni prsti, neoznačeni
Polydactylia, non specificata

Q70

Sraslost prstiju
Syndactylia

Q70.0

Spoj prstiju ruke
Conjunctio digitorum manus

Q70.1

Kožicom spojeni prsti ruke
Syndactylia manus simplex sine synostosi

Q70.2

Sraslost prstiju noge
Conjunctio digitorum pedis

Q70.3

Kožicom spojeni prsti noge
Syndactylia pedis simplex sine synostosi

Q70.4

Sraslost više prstiju
Polysyndactylia

Q70.9

Sraslost prstiju, neoznačena
Syndactylia, non specificata

Q71

Urođena skraćenost ruke
Reductiones extremitatis superioris congenitae

Q71.0

Urođeni nedostatak ruke(-u)
Amelia extremitatis superioris congenita

Q71.1

Urođeni nedostatak nadlakice i podlaktice uz postojanje šake
Phocomelia extremitatis superioris congenita

Q71.2

Urođeni nedostatak podlaktice i šake
Aplasia antebrachii et manus congenita

Q71.3

Urođeni nedostatak šake i prsta(-iju)
Aplasia manus et digiti(-orum) congenita

Q71.4

Skraćenost dužine žbice
Reductio longitudinis radii congenita

Q71.5

Skraćenost dužine lakatne kosti
Reductio longitudinis ulnae congenita

Q71.6

Kandžasta šaka
Manus unguiformis

Q71.8

Druga urođena skraćenost ruke(-u)
Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae

Q71.9

Urođena skraćenost ruke, neoznačena
Reductio extremitatis superioris congenita, non specificata

Q72

Urođena skraćenost noge
Reductiones extremitatis inferioris congenitae

Q72.0

Urođeni nedostatak noge(-u)
Amelia extremitatis inferioris congenita

Q72.1

Urođeni nedostatak natkolenice i potkolenice uz postojanje stopala
Phocomelia extrmitatis inferioris congenita

Q72.2

Urođeni nedostatak potkolenice i stopala
Aplasia cruris et pedis congenita

Q72.3

Urođeni nedostatak stopala i prsta(-iju)
Aplasia pedium et digiti(-orum) congenita

Q72.4

Skraćenost dužine butnjače
Reductio longitudinis femoris congenita

Q72.5

Skraćenost dužine golenjače
Reductio longitudinis tibiae congenita

Q72.6

Skraćenost dužine lisnjače
Reductio longitudinis fibulae congenita

Q72.7

Rascep stopala
Fissura pedis

Q72.8

Druga urođena skraćenost noge(-u)
Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae

Q72.9

Urođena skraćenost noge, neoznačena
Reductio extremitatis inferioris congenita, non specificata

Q73

Urođena skraćenost uda, neoznačena
Reductiones extremitatum congenitae, non specificatae

Q73.0

Urođeni nedostatak neoznačenog uda
Aplasia congenita extremitatis non specificatae

Q73.1

Postojanje samo šake ili stopala neoznačenog uda
Phocomelia extremitatis non specificati

Q73.8

Druga neoznačena urođena skraćenost uda
Reductiones extremitatis congenitae aliae, non specificatae

Q74

Druge urođene anomalije uda(-ova)
Malformationes extremitatis congenitae aliae

Q74.0

Druge urođene anomalije ruke, uključujući rameni pojas
Malformationes extremitatis superioris congenitae aliae, cingulum pectorale includens

Q74.1

Urođena anomalija kolena
Malformatio genus congenita

Q74.2

Druge urođene anomalije noge, uključujući karlični pojas
Malformationes extremitatis inferioris congenitae aliae, cingulum pelvicum includens

Q74.3

Urođena ukočenost više zglobova u savijenom položaju
Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8

Druge urođene označene anomalije uda
Malformationes extremitatis congenitae aliae, specificatae

Q74.9

Urođena anomalija uda, neoznačena
Malformatio extremitatis congenita, non specificata

Q75

Druge urođene anomalije kostiju lobanje i lica
Malformationes ossium cranii et faciei congenitae aliae

Q75.0

Prevremeno okoštavanje šavova kostiju lobanje
Craniosynostosis

Q75.1

Nenormalno okoštavanje kostiju lobanje i lica
Dysostosis craniofacialis

Q75.2

Preveliki razmak između očiju
Hypertelorismus

Q75.3

Velika glava
Macrocephalia

Q75.4

Nenormalno okoštavanje donje vilice i kostiju lica
Dysostosis mandibulofacialis

Q75.5

Nenormalno okoštavanje kostiju duplje oka i donje vilice
Dysostosis oculomandibularis

Q75.8

Druge urođene označene malformacije kostiju lobanje i lica
Malformationes ossium cranii et faciei congenitae aliae specificatae

Q75.9

Urođena malformacija kostiju lobanje i lica, neoznačena
Malformatio ossium cranii et faciei, non specificata

Q76

Urođene malformacije kičme i kostiju grudnog koša
Malformationes columnae vertebralis et ossium thoracis congenitae

Q76.0

Rascep kičmenog stuba
Spina bifida occulta

Q76.1

Flippel-Feilov sindrom
Syndroma Klippel-Feil

Q76.2

Urođeno iskliznuće pršljena
Spondylolisthesis congenita

Q76.3

Urođena bočna iskrivljenost kičmenog stuba zbog urođene koštane malformacije
Scoliosis congenita propter malformationem congenitam ossium

Q76.4

Druge urođene malformacije kičme, bez iskrivljenosti
Malformationes columnae vertebralis congenitae aliae sine scoliosi

Q76.5

Vratno rebro
Costa cervicalis

Q76.6

Druge urođene malformacije rebara
Malformationes costarum congenitae alie

Q76.7

Urođena malformacija grudne kosti
Malformatio sterni congenita

Q76.8

Druge urođene malformacije kostiju grudnog koša
Malformationes ossium thoracis congenitae aliae

Q76.9

Urođena malformacija kostiju grudnog koša, neoznačena
Malformatio ossium thoracis congenita, non specificata

Q77

Nepravilan razvoj kostiju i hrskavica sa lošim stvaranjem šupljih kostiju i kičme
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta

Q77.0

Nedostatak hrskavice
Achondrogenesis

Q77.1

Smrtonosan patuljast rast
Nanismus thanatophoricus

Q77.2

Sindrom kratkog rebra
Syndroma costae brevis

Q77.3

Nepravilan razvoj hrskavice tačkastog oblika
Chondrodysplasia punctata

Q77.4

Odsustvo rasta kostiju u dužinu
Achondroplasia

Q77.5

Nepravilan razvoj tkiva uzrokovan poremećenom ishranom
Dysplasia dystrophica

Q77.6

Nepravilan razvoj hrskavice i spoljnjeg razvojnog lista uzrokovan poremećenom ishranom
Dysplasia chondroectodermatica

Q77.7

Nepravilan razvoj pršljena i okrajaka dugih kostiju
Dysplasia spondyloepiphysealis

Q77.8

Drugi nepravilan razvoj kostiju i hrskavica sa lošim stvaranjem šupljih kostiju i kičme
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta, alia

Q77.9

Nepravilan razvoj kostiju i hrskavica sa lošim stvaranjem šupljih kostiju i kičme, neoznačen
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta, non specificata

Q78

Drugi nepravilan razvoj kostiju i hrskavice
Osteochondrodysplasiae aliae

Q78.0

Lako lomljiva kost
Osteogenesis imperfecta

Q78.1

Nepravilan fibrozirajući razvoj kostiju
Dysplasia fibrosa polyosteosa

Q78.2

Preveliko otvrdnjavanje kostiju
Osteopetrosis

Q78.3

Progresivan poremećaj razvoja grupe dugih kostiju
Dysplasia diaphysealis progressiva

Q78.4

Tumor ćelija hrskavice okrajaka dugih kostiju
Enchondromatosis

Q78.5

Poremećaj razvoja grupe dugih kostiju
Dysplasia Metaphysealis

Q78.6

Urođeni brojni spoljni izraštaji kosti
Exosteosis multiplex congenita

Q78.8

Drugi označen nepravilan razvoj kostiju i hrskavica
Osteochondrodysplasiae aliae, specificatae

Q78.9

Nepravilan razvoj kostiju i hrskavica, neoznačen
Osteochondrodysplasia, non specificata

Q79

Urođene malformacije mišićno-koštanog sistema, neklasifikovane na drugom mestu
Malformationes systematis musculosceletalis congenitae, non alibi classificatae

Q79.0

Urođena kila prečage
Hernia diaphragmatica congenita

Q79.1

Druge urođene malformacije prečage
Malformationes diaphragmatis congenitae aliae

Q79.2

Pupčana kila
Exomphalos

Q79.3

Urođeni zjap trbuha
Gastroschisis

Q79.4

Sindrom naduvenog trbuha
Syndroma alvi inflatae

Q79.5

Druge urođene malformacije trbušnog zida
Malformationes tegmenti abdominalis congenitae aliae

Q79.6

Ehlers-Danlosov sindrom
Syndroma Ehlers-Danlos

Q79.8

Druge urođene malformacije mišićno-koštanog sistema
Malformationes systematis musculosceletalis congenitae aliae

Q79.9

Urođena malformacija mišićno-koštanog sistema, neoznačena
Malformatio musculosceletalis congenita, non specificata

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.