Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q50

Urođene malformacije jajnika, jajovoda i širokog ligamenta
Malformationes ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati congenitae

Q50.0

Urođeni nedostatak jajnika
Agenesia ovarii congenita

Q50.1

Urođena cista jajnika
Cystis ovarii congenita

Q50.2

Urođeno uvrtanje jajnika
Torsio ovarii congenita

Q50.3

Druge urođene malformacije jajnika
Malformationes ovarii congenitae aliae

Q50.4

Urođena cista jajovoda
Cystis tubae uterinae congenita

Q50.5

Urođena cista okoline jajnika
Cystis parovarialis congenita

Q50.6

Druge urođene malformacije jajovoda i širokog ligamenta
Malformationes tubae uterinae et ligamenti lati congenitae aliae

Q51

Urođene malformacije materice i grlića materice
Malformationes uteri et cervicis uteri congenitae

Q51.0

Nedostatak i zakržljalost materice
Agenesia et aplasia uteri

Q51.1

Dvostruka materica sa dvostrukim grlićem materice i vaginom
Duplicitas uteri cum duplicitate cervicis uteri et vaginae

Q51.2

Druga dvostruka materica
Duplicitas uteri alia

Q51.3

Dvoroga materica
Uterus bicornis

Q51.4

Jednoroga materica
Uterus unicornis

Q51.5

Nedostatak i zakržljalost grlića materice
Agenesia et aplasia cervicis uteri

Q51.6

Urođena cista grlića materice
Cystis cervicis uteri congenita

Q51.7

Urođena fistula materice i creva i fistula materice i mokraćnog sistema
Fistula uterointestinalis et fistula uterourinaria congenita

Q51.8

Druge urođene malformacije materice i grlića materice
Malformationes uteri et cervicis uteri congenitae aliae

Q51.9

Urođena malformacija materice i grlića materice, neoznačena
Malformatio uteri et cervicis uteri congenita, non specificata

Q52

Druge urođene malformacije polnih organa žene
Malformationes genitaliorum femininorum congenitae aliae

Q52.0

Urođeni nedostatak vagine
Agenesia vaginae congenita

Q52.1

Dvostruka vagina
Duplicitas vaginae

Q52.2

Urođena fistula između rektuma i vagine
Fistula rectovaginalis congenita

Q52.3

Neprobušen devičnjak
Hymen imperforatum

Q52.4

Druge urođene anomalije vagine
Malformationes vaginae congenitae aliae

Q52.5

Spojene velike usne vulve
Fusio labiorum vulvae

Q52.6

Urođena malformacija klitorisa
Malformatio clitoridis congenita

Q52.7

Druge urođene malformacije stidnice
Malformationes vulvae congenitae aliae

Q52.8

Druge urođene označene malformacije polnih organa žene
Malformationes genitaliorum femininorum congenitae aliae, specificatae

Q52.9

Urođena malformacija polnih organa žene, neoznačena
Malformatio genitaliorum femininorum congenita, non specificata

Q53

Nespušten testis
Cryptorchismus

Q53.0

Nenormalan položaj testisa
Ectopia testis

Q53.1

Jednostrano nespušten testis
Cryptorchismus unilateralis

Q53.2

Obostrano nespušten testis
Cryptorchismus bilateralis

Q53.9

Nespušten testis, neoznačen
Cryptorchismus, non specificatus

Q54

Urođen rascep na donjoj strani penisa
Hypospadia

Q54.0

Rascep glavića penisa
Hypospadia balanica

Q54.1

Rascep tela penisa
Hypospadia corporis penis

Q54.2

Rascep penisa i skrotuma
Hypospadia penoscrotalis

Q54.3

Rascep međice
Hypospadia perinaealis

Q54.4

Penis u obliku luka
Penis arcuatus [Chordae congenitae]

Q54.8

Drugi rascepi penisa
Hypospadiae aliae

Q54.9

Rascep penisa, neoznačen
Hypospadiae, non specificata

Q55

Druge urođene malformacije muških polnih organa
Malformationes genitaliorum masculinorum congenitae aliae

Q55.0

Nedostatak i nedovoljna razvijenost testisa
Agenesia et aplasia testis

Q55.1

Zakržljalost testisa i skrotuma
Hypoplasia testis et scroti

Q55.2

Druge urođene malformacije testisa i skrotuma
Malformationes testis et scroti congenitae aliae

Q55.3

Začepljenost suda semevoda
Atresia vasis deferentis

Q55.4

Druge urođene malformacije suda semevoda, pasemenika, semene kesice i prostate
Malformationes vasis deferentis, epididymidis, vesicae seminalis et prostatae congenitae aliae

Q55.5

Urođeni nedostatak ili nerazvijenost penisa
Agenesia et aplasia penis congenita

Q55.6

Druge urođene malformacije penisa
Malformationes penis congenitae aliae

Q55.8

Druge označene urođene malformacije muških polnih organa
Malformationes genitaliorum masculinorum congenitae aliae specificatae

Q55.9

Urođena malformacija muških polnih organa, neoznačena
Malformatio genitaliorum masculinorum congenita non specificata

Q56

Neodređen pol i prividna dvopolnost
Sexus indeterminatus et pseudohermaphroditismus

Q56.0

Dvopolnost, neklasifikovana na drugom mestu
Hermaphroditismus, non alibi classificatus

Q56.1

Muška prividna dvopolnost, neklasifikovana na drugom mestu
Pseudohermaphroditismus masculinus, non alibi classificatus

Q56.2

Ženska prividna dvopolnost, neklasifikovana na drugom mestu
Pseudohermaphroditismus femininus, non alibi classificatus

Q56.3

Prividna dvopolnost, neoznačena
Pseudohermaphroditismus, non specificatus

Q56.4

Neodređen pol, neoznačen
Sexus indeterminatus, non specificatus

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.